ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ทัวร์โปรโมชั่น

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ทัวร์โปรโมชั่น 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา ถ้ำไวกิ้ง เกาะไม้ไผ่ สุสานหอย สระมรกต สระน้ำผุด น้ำตกร้อน 


รหัสทัวร์ : TATTH5906
 กระบี่, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 246
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - จ.กระบี่ -
อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์ 3 star accommodation (2-3 people per room)
หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่ 3 star accommodation (2-3 people per room)
สุสานหอย - สระมรกต - สระน้ำผุด - น้ำตกร้อน - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - จ.กระบี่
  19.30 น. จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่
  20.00 น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์
  05.00 น. เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ อิสระให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
  08.30 น. นำท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen) ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบปิกนิก ที่ เกาะปอดะ
  13.30 น. เดินทางไป ถ้ำพระนาง หาดไร่เรย์ ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา
  14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง Check in เข้าสู่ที่พัก
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร
 • หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  08.30 น. เดินทางไป อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน นำท่านลง เรือ Speed Boat พร้อมเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
  09.30 น. นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล 
  - อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
  - อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถดำน้ำ ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด
  - อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน 
  - ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
  12.00 น.  นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน (5)
  14.00 น. นำท่านลง เรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง
  15.00 น. เดินทางไป เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ซึ่งมี ฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  19.00 น. อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • สุสานหอย - สระมรกต - สระน้ำผุด - น้ำตกร้อน - กรุงเทพฯ
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางไป สุสานหอย ธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายุประมาณ 40 ล้านปี แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเป็นใต้น้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น ไทย
  10.30 น. เดินทางไป สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen)
  12.30 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไป น้ำตกร้อน (Unseen) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน
  17.00 น. อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ห้องพัก 2 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 • ทัวร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือ Speed Boat

 • ทัวร์หมู่ 4 เกาะ พร้อมอุปกรณ์โดยเรือใหญ่

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ

 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น