แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) ออกเดินทางจากกรุงเทพ ชมสุสานพันธมิตร พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ตื่นเต้นกิจกรรมขี่ช้าง และล่องแพไม้ไผ่


รหัสทัวร์ : TATTH6910
 กาญจนบุรี, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 63
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ - กาญจนบุรี - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กิจกรรมขี่ช้าง – ล่องแพไม้ไผ่ - กรุงเทพ
  06.00 น. รับจากโรงแรมออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
  09.10 น. เยี่ยมชมสุสานสงครามของนักโทษที่เป็นพันธมิตรของสงครามโลกครั้งที่สอง
  10.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก
  10.40 น. เดินชมไปตามสะพานข้ามแม่น้ำแคว
  11.30 น. ตื่นเต้นกับการขี่ช้างและล่องแพไม้ไผ่
  13.45 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
  15.00 น. ออกเดินทางจากร้านอาหารสู่กรุงเทพ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ(จอยทัวร์)

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่ากิจกรรมขี่ช้าง 30 นาที และล่องแพไม้ไผ่

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008