ทัวร์กำแพงเพชร ชมใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกคลองลาน ทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์กำแพงเพชร ชมใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกคลองลาน ทัวร์โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์กำแพงเพชร ชมใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกคลองลาน ทัวร์โปรโมชั่น 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระแก้ว วัดช้างรอบ วัดพระธาตุนครชุม ช่องเย็น โมโกจูน้อย บึงหล่ม ถ้ำแสงเพชร น้ำตกคลองลาน กิ่วงวงช้าง น้ำตกคลองน้ำไหล ตลาดมอกกล้วยไข่ 


รหัสทัวร์ : TATTH8259
 กำแพงเพชร, ไทย
วันที่เดินทาง :
02 ก.พ. 2567 ถึง 04 ก.พ. 2567
ราคาเริ่มต้น
USD 142
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพมหานครฯ – อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - วัดพระสี่อิริยาบถ - วัดพระแก้ว – วัดช้างรอบ – วัดพระธาตุนครชุม – คลองลาน

  06.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี(บริเวณลานพระรูป ร.6) โดยมีไกด์คอยอำนวยความสะดวก พร้อมต้อนรับท่านด้วยหัวใจแห่งบริการ
  06.30 น.    เดินทางออกสู่ จ.กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมเรียกว่า “เมืองชากังราว" มีโบราณสถานสำคัญคืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยกำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ และวัดโบราณ เช่น วัดพระแก้ว วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ ที่ยังคงความงดงามไว้ด้วยสถาปัตยกรรมศิลาแลงที่โดดเด่น จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกำแพงเพชรก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ทั้งอุทยานแห่งชาติคลองลาน และยอดเขาโมโกจูในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งจะมีทะเลหมอกปกคลุมจัดในช่วงฤดูหนาว
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(1) 
  บ่าย นำทุกท่านเยือนสถานที่แห่งประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีโบราณสถานรวมกลุ่มกันหนาแน่นในบริเวณที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมาย หลายแห่งในอดีตเมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศโดยรอบโบราณสถานยังเป็นป่าธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เพื่อคงไว้ซึ่ง บรรยากาศของโบราณสถานในเขตอรัญญิกหรืออรัญวาสีเช่นวันเวลาในอดีต
  เยี่ยมชมพุทธรูปโบราณต่อกันที่ วัดพระสี่อิริยาบถ เป็นวัดขนาดใหญ่และมีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์คือมณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนดังที่พบที่วัดเชตุพนและวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย จากจารึกลานเงินที่พบบริเวณเจดีย์รอบมณฑปได้กล่าวไว้ว่า พระมหามุนีรัตนโมลีเป็นผู้สร้างและเสด็จพ่อพระยาสอยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรในยุคนั้น ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญประกอบไปด้วย - มณฑปจตุรมุข ซึ่งมีรูปแบบเหมือนดังที่พบที่วัดเชตุพนและวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย จากจารึกลานเงินที่พบบริเวณเจดีย์รอบมณฑปได้กล่าวไว้ว่าพระมหามุนีรัตนโมลีเป็นผู้สร้างและเสด็จพ่อพระยาสอยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรในยุคนั้น โดยโบราณสถานแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ตรงที่แต่ละทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปางหรือ 4 อิริยาบถ อันได้แก่ อิริยาบถยืน (ปางประทานอภัย) อิริยาบถเดิน (ปางลีลา) อิริยาบถนั่ง (ปางมารวิชัย) และอิริยาบถนอน (ปางไสยาสน์) โดยปัจจุบันเหลือเพียงอิริยาบถยืน (ปางประทานอภัย) ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอิริยาบถอื่น ๆ
  นำท่านชมวัดสำคัญ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย จรงกลางของวัดจะมีพระเจดีย์กลมแบบลังกาองค์ใหญ่เป็นประธาน มีฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานทำเป็นซุ้มคูหารอบๆ มีสิงห์ยืนอยู่ในคูหา
  ยลโฉมวัดที่มีความสวยแปลกตา วัดช้างรอบ เป็นโบราณสถานร้างใน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกรัง นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ ที่เป็นเขตอรัญญิกของเมืองโบราณกำแพงเพชร ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นั่นเองค่ะ โดยชื่อวัดนั้นก็จะเรียกตามลักษณะปูนปั้นที่เป็นรูปช้างครึ่งตัว ซึ่งจะประดับเรียงรายอยู่รอบฐานสี่เหลี่ยมของเจดีย์ทรงลังกา
  ตระการตากับพระบรมธาตุสีทองอร่ามทั้งองค์ พระบรมธาตุนครชุม เป็นมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ ตกแต่งงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรม คล้ายๆ กับเจดีย์ชเวดากองในเมียนมาแบบนั้นเลยค่ะ โดยองค์พระบรมเจดีย์ นั้นจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ และพระบรมธาตุเจดีย์นี้ ก็อยู่คู่เมืองกำแพงเพชร มาตั้งแต่ในสมัยเป็นเมืองนครชุมจนถึงในปัจจุบัน รวมแล้วยาวนานกว่า 600 ปี
  เย็น รับประทานอาหารค่ำ(2) 
  พักที่(N1) มากบุญรีสอร์ทหรือเทียบเท่า หลับฝันดีกับค่ำคืนที่เต็มอิ่มกับไหว้พระทำบุญ

 • วันที่
  2
  คลองลาน - ช่องเย็น – โมโกจูน้อย - บึงหล่ม – ถ้ำแสงเพชร – น้ำตกคลองลาน – กิ่วงวงช้าง

  เช้า อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวสุดแสนประทับใจ รับประทานอาหารเช้า(3) 
  08.00 น.    นำทุกท่านสูดอากาศบริสุทธิ์ให่สดชื่น ณ ช่องเย็น ที่เที่ยวธรรมชาติสวย ๆ ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ของ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นพิกัดจุดสุดท้ายของถนนคลองลาน-อุ้มผาง ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ด้วยความที่พื้นที่อยู่ในบริเวณช่องเขา ทำให้มีสายลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา เลยเป็นที่มาของชื่อ “ช่องเย็น” ต่อด้วยการถ่ายรูปวิวที่ไม่ธรรมดา โมโกจูน้อย จุดชมวิวที่อยู่ระหว่างทางไป ช่องเย็น ของ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นมุมของ ถนนลอยฟ้า ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติ ป่าเขา และต้นไม้นานาพันธุ์เลยค่ะจะเป็นบริเวณของเนินเขาขนาดเล็กๆ สามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆ ได้ มีฉากหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม รวมถึงยังมีลมพัดเย็นๆ ตลอดเวลาอีกด้วย ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติได้แบบแท้จริง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่เพียงสีเขียวของป่าเขาเท่านั้น 
  รับลมชมวิว อีกหนึ่งจุดที่แวะมาเที่ยวกันได้ สำหรับใครที่ชอบวิวของบึงขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า บึงหล่ม มีลักษณะภูมิประเทศของบึงหล่มเป็นที่ราบสูงติดกับเขาฝากบึงเขาปรัง เป็นบึงที่มีน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร โดยแต่ก่อนคนเรียกว่า บึงล่ม
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ(4) ร้านโคกอิวาว
  บ่าย พาทุกท่านชมแสงระบิยระยับ ณ ถ้ำแสงเพชร ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ความงดงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ยามต้องแสงส่องประกายดุจดั่งเพชร ส่องแสงเป็นประกายแวววาวระยิบระยับ หินงอก หินย้อย แต่ล่ะก้อนที่ค่อยๆสะสมตัว ผ่านตามกาลเวลา ทำให้รูปร่างหน้าตาของหิน แต่ล่ะก้อนที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป
  แวะสถานที่แสนสดชื่น น้ำตกคลองลาน เป็นหนึ่งในน้ำตกใหญ่ของเมืองไทย มีความสูงราว 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร บริเวณใต้น้ำตกคลองเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ในยามปกติสามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณเหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่าง ๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นสายน้ำได้ไหลผ่านหน้าผาสูงตกลงมาเป็นสายน้ำตกคลองลานอันยิ่งใหญ่สวยงาม ซึงเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำตลอดทั้งปี แต่จะมีปริมาณน้ำมากและสวยงามน่าเที่ยวมากที่สุดในช่วงกลางฤดูฝนถึงปลายฝนต้นหนาว พร้อมกับสัมผัสธรรมชาติที่เป็นไฮไลท์ของกำแพงเพชร กิ่วงวงช้าง เป็นจุดชมวิวของของอุทยาน ที่สามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้น และตกได้ในจุดเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นจุดชมความงามของน้ำตกคลองลานในมุมสูง ทางขึ้นจะอยู่ด้านหน้าของอุทยานก่อนเข้าน้ำตกคลองลาน พิเศษ เผยภาพความงดงามของป่าเปลี่ยนสีที่ 1 ปี มีแค่ 1 ครั้ง (ซึ่งการผลัดใบเปลี่ยนสีของต้นไม้ในป่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แต่งแต้มสีสันให้ผืนป่ามีความสดใส โดยป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรังนี้จะผลัดใบในช่วงต้นฤดูแล้งเพื่อลดการคายน้ำ เกิดเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ สามารถมาชมได้ที่บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง
  รับประทานอาหารค่ำ(5)
  พักที่(N2) มากบุญ รีสอร์ทหรือเทียบเท่า 

 • วันที่
  3
  คลองลาน - น้ำตกคลองน้ำไหล – ตลาดมอกกล้วยไข่ - กรุงเทพมหานคร

  เช้า อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวสุดแสนประทับใจ รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ที่พัก
  08.00 นำทุกท่านชมสายน้ำที่ไหลผ่านหินสีนิลแวววาว น้ำตกคลองน้ำไหล มีด้วยกันทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำและความสูงที่แตกต่างกันไปค่ะ ลานหินที่นี่นับว่ากว้างขวางมาก ที่สำคัญมีสีสวยงาม เพราะเป็นสีนิลแวววาวเลยค่ะ โดยไฮไลท์ของน้ำตกจะอยู่ที่ชั้นที่ 3 เพราะน้ำตกจะแยกเป็นสองสาย ก่อนไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้าง เหมาะกับการเล่นน้ำตกอย่างมากเลยค่ะ
  พาทุกท่านแวะชิมแอนช็อปกันที่ มอกกล้วยไข่ เป็นชื่อเรียกตลาดกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งจำหน่ายกล้วยไข่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยไข่ หลากหลาย ทั้ง เป็นหวี เป็นเครือ กล้วยฉาบ กล้วยแปรรูปต่างๆ หรือจะเลือกซื้อ แบบที่เป็นต้นไปปลุกก็มีจำหน่ายกันด้วย ถือว่าเป็นแหล่งกล้วยไข่และ ของฝากที่น่าสนใจ
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(7) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
  18.00 น.    ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Mak Boon Resort or similar.
2
Makbun Resort or similar
3
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง  (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • รถตู้ท่องเที่ยว   (ถ้าเลือกที่นั่ง มีค่าใช้จ่าย )  (ถ้าท่านไม่เลือกที่นั่ง ไกด์จะเป็นคนจัดที่นั่งให้ท่านเองที่หน้างาน ตามความเหมาะสม)

 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง      

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ (เฉพาะคนไทย) 

 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม

 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  กรณีต้องการใบเสร็จ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ 

 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจำต่างๆ)

 • ก่อนเดินทาง 20 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ

 • แจ้งภายใน 20 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ
 • บริษัท มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 • ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กระประท้วง 

 • ภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท (ลูกค้าต้องยอมรับในเงื่อนในไขนี้ ในทุกกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 • ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางราย ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่ทานอาหารที่ทางบริษัทจัดให้  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาจ่าย

 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย ทุกกรณี