แพ็คเกจทัวร์พัทยา เที่ยววันเดียว พัทยาเกาะล้าน โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์พัทยา เที่ยววันเดียว พัทยาเกาะล้าน โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์พัทยา เที่ยววันเดียว พัทยาเกาะล้าน โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์พัทยา เที่ยววันเดียว พัทยาเกาะล้าน โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เดินทางสู่เกาะล้าน เที่ยวชม เล่น สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆที่เกาะล้าน พร้อมทานอาหารกลางวัน


รหัสทัวร์ : TATTH6384
 ชลบุรี, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 50
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • พัทยาเต็มวันทัวร์ เที่ยวเกาะล้าน
  06:00 - 07.20 น. รับจากจุดนัดหมายในตัวเมือง ย่านประตูน้ำ ออกเดินทางสู่พัทยา
  09:00 มาถึงหาดพัทยาเดินทางสู่เกาะล้าน
  09:30 น. เดินทางถึงเกาะล้าน เที่ยวเล่นและสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกาะล้าน
  12:00 น. ทานอาหารกลางวันที่เกาะล้าน
  14.00 น. ออกเดินทางสู่พัทยา
  14.30 น. ถึงหาดพัทยาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
  14.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  17:00 น. ถึงกรุงเทพ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ(จอยทัวร์)

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008