ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด ดอยม่อนแจ่ม โปรโมชั่น

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด ดอยม่อนแจ่ม โปรโมชั่น

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด ดอยม่อนแจ่ม โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่บุญรอด ดอยม่อนแจ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 2 คืน เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น วัดร่องขุ่น วัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ พระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยสุเทพ วัดสันป่ายางหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย


รหัสทัวร์ : TATTH6414
 เชียงราย, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 245
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงราย -
จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดํา - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น M Residence Hotel or equivalent to the same level
วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยคำ Hotel at the S48 or the same level
ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงราย
  19.30 น. จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย
  20.00 น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
   
 • จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดํา - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
  05.30 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะให้คณะทำภาระกิจส่วนตัว
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
  07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตัวจังหวัดเชียงราย
  09.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่รวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวัลย์ ดัชนี นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงาม
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น มีความโดดเด่นด้วย พระอุโบสถโทนสีฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เอ็มเรสซิเด้นท์โฮเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร 
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินที่นี่ถือว่าคึกคักสุดๆ เปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวันเสาร์)
   
 • วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยคำ
  07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านไปชมความงามของ วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงามมากแห่งหนึ่ง นำท่านเดินทางไปยัง ไร่บุญรอด ชมแปลงปลูกพืชหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อิสระเก็บภาพประทับใจ ณ จุดต่างๆ (นั่งรถรางที่ทางไร่บุญรอด จัดไว้บริการโดยรถรางจะจอดเป็นจุดๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ของทางไร่บุญรอดอธิบายข้อมูล) 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ พุทธสถานที่สำคัญแห่งยุคที่เกิดขึ้นใหม่ในดินแดนล้านนาแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่
  16.00 น. ถึง ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรพระทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเอส 48 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  18.30 น. บริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
  07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระเรียบร้อย Check Out 
  นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก ดอกไม้นานาชนิด ทิวเขาสลับซับซ้อนที่ม่อนแจ่ม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร 
  นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา นำท่านเดินทางไปยัง วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  17.30 น. บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร 
  24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น

 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น