แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องขุ่น โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องขุ่น โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องขุ่น โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องขุ่น โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง ชมความงามของพระอุโบสถปูนปั้นขาวของวัดร่องขุ่น ดินแดนสามเหลี่ยม จุดชายแดนไทย พม่า และลาว แวะหมู่บ้านชาวเขา


รหัสทัวร์ : TATTH6375
 เชียงราย, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 50
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วัดร่องขุ่น-ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ
  เช้า เจ้าหน้าที่ รับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย แวะชมความงามของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถปูนปั้นขาวของวัดร่องขุ่นที่เลื่องชื่อ แล้วเดินทางต่อไปที่ อำเภอเชียงแสน
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
  บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ที่จุดชายแดนของไทย พม่า และลาว มาบรรจบกัน ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแดนเหนือสุดในประเทศ (ล่องเรือจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท และค่าผ่านแดนท่านละ 30 บาท) จากนั้นช้อปปิ้งให้จุใจกับสินค้าหลายร้อยรายการ ราคาถูกที่แม่สาย แวะหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า และอาข่า (กะเหรี่ยงคอยาว คนไทยจ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท ต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท)
  เย็น นำท่านเดินทางกลับส่งถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ รับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 • ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008