แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอินทนนท์ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอินทนนท์ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอินทนนท์ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอินทนนท์ โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง จุดสูงสุดแดนสยาม ชมดอกกุหลาบพันปี ข้าวตอกฤาษี นมัสการพระธาตุนภพลภูมิสิริ ตลาดม้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร


รหัสทัวร์ : TATTH6347
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 38
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ดอยอินทนนท์-จุดสูงสุดแดนสยาม-พระมหาธาตุนภเมธีนีดล-ตลาดบ้านแม้ว-น้ำตกวชิรธาร
  08.00 น. เจ้าหน้าที่ รอรับคณะจากที่พักในเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปดอยอินทนนท์
  ชมความงามของสองพระธาตุ "นภเมทนีดล- นภพลภูมิสิริ" จากนั้นเดินทางสู่ยอดดอย ที่เป็นจุดสูงสุดในประเทศไทย สูงจากระดับน้าทะเลถึง 8,000 ฟิต สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดปี หากเป็นช่วงฤดูหนาว สามารถชมความงามของกุหลาบพันปี
  ทะเลหมอกและแม่คะนิ้ง (เวลาหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
  แวะเลือกซื้อของฝากจากจากตลาดบ้านแม้ว และผัดผลไม้สดๆจากโครงการหลวง พักผ่อนเย็นใจกับสายน้าฉ่าเย็น ของน้าตกวชิรธาร และน้าตกสิริธาร
  17.00 น. นำท่านเดินทางกลับ ส่งถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่หรือที่นัดหมาย
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว ราคาท่านละ 2,000 บาทต่อคน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

แพ็กเกจนี้รวม
 • รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว)

 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008