แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว วัดพระธาตุดอยคำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว วัดพระธาตุดอยคำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว วัดพระธาตุดอยคำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง แบบส่วนตัว 2 คน ออกเดินทาง พระตำหนักภูพิงค์ พระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หอคำหลวง 


รหัสทัวร์ : TATTH6361
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 54
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • พระตำหนักภูพิงค์-สวนกุหลาบ-พระบรมธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-หอคำหลวง
  08.00 น. รับลูกค้าจากที่พักในเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางไปพระตำหนักภูพิงค์
  09.00 น. เที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์ สวนกุหลาบ ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ฯลฯ
  10.30 น. นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่
  13.00 น. ออกเดินทางยังวัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร พระเจ้าทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างในรัชสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจำนวนมากได้ไปบนบานและประสบความสำเร็จตามที่ขอพร
  15.00 น. เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมหอคำหลวง ดอกไม้จากนานาพันธุ์จากต่างประเทศที่ร่วมจัดแสดง
  17.30 น. เดินทางถึงที่พักในจังหวัดเชียงใหม่หรือที่นัดหมายอื่น
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว ไม่รวมไกด์ 1,000 บาทต่อคน (ขั้นต่ำ 8 ท่าน)

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ 2-3 ท่าน เดินทางโดยรถเก๋ง

 • อาหารเที่ยง (ในกรณีทำจอง 4 ท่านขึ้นไป)

 • ราคานี้เที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้ทำการจองขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

 • โปรแกรมทัวร์หรือราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนผู้เดินทาง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาและเช็คที่นั่งว่างก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008