แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ฟาร์มกล้วยไม้ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ฟาร์มกล้วยไม้ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ฟาร์มกล้วยไม้ โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) ปางช้างแม่ตะมานหรือปางช้างแม่แตง ชมกิจกรรมต่างๆ ของช้างแสนรู้ ชมวิถีชีวิตชาวเขา นั่งวัวเทียมเกวียน ล่องแพไม้ไผ่ ฟาร์มกล้วยไม้ชมผีเสื้อนานาพันธุ์ 


รหัสทัวร์ : TATTH6340
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 49
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ปางช้างแม่ตะมาน-ฟาร์มกล้วยไม้
  ทัวร์เต็มวัน (08.00-16.00)
  08.00 น.
  เจ้าหน้าที่ รอรับคณะจาก สนามบิน หรือ ที่พักในเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปชมปางช้างแม่ตะมาน ปางช้างที่ทำเลสวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นพาท่านนั่งช้าง เที่ยวชมวิวธรรมชาติ และสภาพชีวิตชาวเขาเผ่าลีซู แล้วพาท่านนั่งเกวียน ระหว่างทาง กลับแคมป์ ชมชีวิตชาวบ้านแบบลานนา (เที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวเพิ่มอีก 200 บาท/ท่าน)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่เรือนไม้ไผ่ริมน้า
  เข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นอีกนิด ด้วยการล่องแพไม้ไผ่ ตามลาน้าแม่ตะมานที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี แวะชมกล้วยไม้และผีเสื้อนานาพันธ์ที่ฟาร์มกล้วยไม้
  16.00 น. นำท่านเดินทางกลับ ส่งถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่หรือที่นัดหมาย
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

 
แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

 • อาหารเที่ยง แบบบุปเฟ่ต์ 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008