แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ม่อนแจ่ม โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ม่อนแจ่ม โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ม่อนแจ่ม โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ม่อนแจ่ม โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง เดินทางแบบส่วนตัว 2 ท่านออกเดินทาง โครงการหลวงหนองหอย สวนองุ่นเอเดน ชมแปลงผัก ดอกไม้เมืองหนาว ชมทะเลหมอก กอดภูเขา สูดอากาศบริสุทธิ์ จิบการแฟ จิบชาสมุนไพรของโครงการหลวง 


รหัสทัวร์ : TATTH6354
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 37
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • โครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม (08.30 น.-12.30 น. หรือ 13.30 น.-15.30 น.)
  08.00 น. รับคณะท่านจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม
  แวะเที่ยวชมสวนองุ่นเอเดน เป็นสวนองุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรูปสัมผัสกับสวนองุ่นพวงโต ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก
  พาคณะเที่ยวม่อนแจ่ม เดินชมแปลงผัก ดอกไม้เมืองหนาว สูดอากาศบิรสุทธิ์ ชมทะเลหมอก กอดภูเขา จิบกาแฟ จิบชาสมุนไพรของโครงการหลวง เพลิดเพลินกับไอเย็นเบาๆ นั่งซุมชมทิวเขาสลับซับซ้อน ส่วนอีกฝั่งชมความสวยงามของแปลพืชผักเมืองหนาวแปลงสตอเบอร์รี่ ของโครงการหลวง จากนั้นเดินทางกลับที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่หรือที่นัดหมายอื่น
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ 2-3 ท่าน เดินทางโดยรถเก๋ง

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 • ราคานี้เที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ทัวร์นี้ทำการจองขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008