แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่วาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่วาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่วาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) นั่งช้างเดินป่า ศึกษาชีวิตชาวกะเหรี่ยง น้ำตกแม่วาง ชาวเขาเผ่าม้ง ถ่อแพไม้ไผ่


รหัสทัวร์ : TATTH6911
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 33
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ขี่ช้าง เดินป่า ล่องแพ น้ำตกแม่วาง ทัวร์เต็มวัน (08.00-17.30)
  08.00-08.45 น. เจ้าหน้าที่ รอรับคณะจาก สนามบิน หรือ ที่พักในเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปชมปางช้างแม่วาง
  10.00 น. สัมผัสธรรมชาติของปางช้างทางตอนใต้ของเชียงใหม่ เริ่มผจญภัยด้วยการนั่งช้าง 
  11.00 น. เดินป่าประมาณ 30 นาที เพื่อเข้าไปศึกษาชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
  13.30 น. สนุกสนานเล่นน้ำตกแม่วาง และยืดเส้นยืดสายด้วยการเดินป่าไปสัมผัสชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง
  14.30 น. ตื่นเต้นผจญภัยต่อด้วยการถ่อแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแม่วาง พักให้หายเหนื่อยก่อนเดินทางกลับ
  16.00 น. เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
  17.00-17.30 น. ส่งถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

 • อาหารเที่ยง ตามที่ระบุในรายการ

 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008