แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่ตะมาน โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่ตะมาน โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่ตะมาน โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ปางช้างแม่ตะมาน โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง ปางช้างแม่ตะมานหรือปางช้างแม่แตง ชมกิจกรรมต่างๆ ของช้างแสนรู้ ชมวิถีชีวิตชาวเขา นั่งวัวเทียมเกวียน ล่องแพไม้ไผ่ ฟาร์มกล้วยไม้ชมผีเสื้อนานาพันธุ์ 


รหัสทัวร์ : TATTH6340
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 41
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ปางช้างแม่ตะมาน-ฟาร์มกล้วยไม้
  ทัวร์เต็มวัน (08.00-16.00)
  08.00 น.
  เจ้าหน้าที่ รอรับคณะจาก สนามบิน หรือ ที่พักในเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปชมปางช้างแม่ตะมาน ปางช้างที่ทำเลสวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นพาท่านนั่งช้าง เที่ยวชมวิวธรรมชาติ และสภาพชีวิตชาวเขาเผ่าลีซู แล้วพาท่านนั่งเกวียน ระหว่างทาง กลับแคมป์ ชมชีวิตชาวบ้านแบบลานนา (เที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวเพิ่มอีก 200 บาท/ท่าน)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่เรือนไม้ไผ่ริมน้า
  เข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นอีกนิด ด้วยการล่องแพไม้ไผ่ ตามลาน้าแม่ตะมานที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี แวะชมกล้วยไม้และผีเสื้อนานาพันธ์ที่ฟาร์มกล้วยไม้
  16.00 น. นำท่านเดินทางกลับ ส่งถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่หรือที่นัดหมาย
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว ไม่รวมไกด์ ท่านละ 2,200 บาทต่อคน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

 
แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

 • อาหารเที่ยง แบบบุปเฟ่ต์ 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 • ราคานี้เที่ยวจอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น 

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008