แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอ่างขาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอ่างขาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอ่างขาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยอ่างขาง โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง จอง 2 คนออกเดินทางได้เลย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สวนแปดสิบพรรษา สวนสตรอเบอร์รี่ โรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ สวนบอนไซ ถ้ำเชียงดาว


รหัสทัวร์ : TATTH6342
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 80
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ดอยอ่าง สวนแปดสิบพรรษา สวนสตอเบอร์รี่ ซากุระบาน ถ้ำเชียงดาว
  08.00น. เจ้าหน้าที่ รอรับคณะจาก สนามบิน หรือ ที่พักในเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปอ่างขาง
  นำคณะเที่ยวอ่างขางชมความงดงามของพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ  และไม้ผลเมืองหนาวนานาพันธุ์ เช่น โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบพรรษา ป่าซากุระ ต้นบ๊วย สวนบอนไซนานาชนิด บางวันช่วงหนาวท่านจะได้พบกับแม่คะนิ้ง และความสวยงามของธรรมชาติ ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซื้อของฝาก เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
  ทานอาหารกลางวันหน้าโครงการหลวง (หรือทานอาหารร้านโครงการหลวง)
  ออกเดินทางมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงดาว ชมความสวยงามถ้ำเชียงดาว (หรือกรณีท่านไม่เที่ยวถ้ำเชียงดาวเที่ยวอ่างขางต่อกลับเวลา 15.00น.)
  แวะถ้ำเชียงดาวชมความงามของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับ หินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ฉายไฟจะมีประกายระยิบระยับ สวยงามยิ่งนัก ปากถ้ำจะมีน้ำใสไหลออกมา มีปลาน้อยใหญ่ ใช้ชม อีกมากมาย
  จากนั้นพาคณะเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
  18.30 น. เดินทางกลับที่พัก หรือ สนามบินเชียงใหม่ กลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว ไม่รวมไกด์ 1,200 บาทต่อคน (ขั้นต่ำ 8 ท่าน)

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ หรือ 2-3 ท่าน เดินทางโดยรถเก๋ง 

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ (ในกรณีเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ในกรณีเดินทางแบบส่วนตัว)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ทัวร์นี้ทำการจองขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008