แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพมหารคร

แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพมหานคร เที่ยววันเดียว ชมพระมหาราชวัง วัดพระเเก้ว โปรสิ้นปี

การผจญภัย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพมหานคร 1 วัน เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ พาเที่ยวชมวัดพระแก้ววิหารของพระพุทธรูปหยกรูปปั้นขนาด 75 ซม. ตั้งอยู่บนแท่นทองคำขนาด 11 ม. ต่อจากนั้นเข้าเยี่ยมชมพระราชวังแกรนด์ซึ่งมีห้องพักอาคารหลักหลายแห่ง อาคารที่โดดเด่นที่สุดรวมถึง บัลลังก์ฮอลล์ห้องโถงแห่งการเฉลิมฉลองและห้องโถงราชาภิเษก


รหัสทัวร์ : TATTH6385
 กรุงเทพ, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 42
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  พระบรมมหาราชวังพระวิหาร พระแก้วมรกต
  กรุงเทพเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลก เมืองนี้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงซึ่งพิสูจน์แล้วจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ด้านหนึ่งของเมืองกรุงเทพล้อมรอบไปด้วยจังหวัดที่น่าสนใจมากมายที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม
  07.30 รับจากจุดนัดหมายในตัวเมือง 
  08.30 เดินทางไปยังวัดพระแก้วโบสถ์ของพระพุทธเจ้าเอมิรัลซึ่งเป็นบ้านเรือนที่มีค่าที่สุดของโลกภาพของพระเจ้าบุดดารูปที่ 75 ซม. ของแท่นบูชาทอง
  กลุ่มนั้นเดินชมต่อเพื่อเยี่ยมชมพระราชวังดุสิตมหาปราสาทซึ่งสร้างอาคารหลักหลายแห่ง อาคารที่โดดเด่นที่สุดรวมถึงบัลลังก์ห้องโถงห้องโถงรำลึกและห้องโถงราชาภิเษก
  12.00 น. กลับสู่จุดนัดหมายในตัวเมือง
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ราคานี้สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 9 ท่าน

แพ็กเกจนี้รวม
 • รถรับส่งไปกลับจาก โรงแรมในเมือง

 • ค่าเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

 • มัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์

 • การคุ้มครองการประกันภัยตามกฎหมายไทย

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคากรุ๊ปส่วนตัว สำหรับต่างชาติ

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008