แพ็คเกจกรุงเทพ ผ้าไหมไทย ชุมชนบ้านครัวเหนือ โปรโมชั่นเที่ยวครึ่งวัน เยี่ยมชมชุมชนบ้านครัวเหนือ

แพ็คเกจกรุงเทพ ผ้าไหมไทย ชุมชนบ้านครัวเหนือ โปรโมชั่นเที่ยวครึ่งวัน เยี่ยมชมชุมชนบ้านครัวเหนือ

แพ็คเกจกรุงเทพ ผ้าไหมไทย ชุมชนบ้านครัวเหนือ โปรโมชั่นเที่ยวครึ่งวัน

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

แพ็คเกจกรุงเทพ ผ้าไหมไทย ชุมชนบ้านครัวเหนือ โปรโมชั่นเที่ยวครึ่งวัน เยี่ยมชมชุมชนบ้านครัวเหนือชุมชนที่มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับผ้าไหมไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สันพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย เรียนรู้วิธีการผลิตผ้าไหมไทยในแบบดั้งเดิม


รหัสทัวร์ : TATTH6663
 กรุงเทพ, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันศุกร์
ราคาเริ่มต้น
USD 51
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • Ban Krua Nua Community - Bangkok
  9.00 am. Meeting point at National Stadium BTS Station, Exit no. 2.
  9.30 am. Start the journey by traveling to Krua Nua Community.
  Visit Uncle Eve’s home to experience the traditional loom which used to produce Thai silk for sending to Khun Jim Thompson.
  Visit Uncle Ood’s home to learn how to produce Thai silk in traditional way at this little cozy silk museum.
  11.00 am. Continue the trip to Jim Thompson Museum. Listen to lecturer about the story of Khun Jim Thompson, the founder of this Thai traditional house as well as the famous person who helped revitalize Thai silk industry.
  12.00 pm. Travel back safely.
   
  Note
  Subject is to be changed. If any problems occur, Local Alike will replace outdoor activities with indoor activities to provide everyone with the best authentic and meaningful experience.
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ราคานี้ทำจองขั้นต่ำ 2 ท่าน ออกเดินทางได้

 • ราคานี้จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น

 
แพ็กเกจนี้รวม
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการเดินทาง

 • มัคคุเทศก์หรือพนักงานท้องถิ่นเหมือนกัน

 • ประกันการเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน

หมายเหตุ
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008