แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพมหานคร เที่ยววันเดียว ไหว้พระ ชมวิวรอบกรุงเทพ

แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพมหานคร เที่ยววันเดียว วัดพระวิหาร ชมวิวกรุงเทพ โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ดินเนอร์ ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพมหานคร 1 วัน เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ พาเที่ยวชมความงามของวัดไตรมิตรวัดพระทองที่หล่อด้วยทองคำแท้ 5.5 ตันในรูปแบบสุโขทัย เยาราชย่านธุรกิจของชาวจีน ผ่านตลาดดอกไม้(ตลาด) และย่านธุรกิจกลางของกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมวัดโพธิ์วัดพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาด 46 ม. ยาว 15 ม. ปกคลุมด้วยทองคำ และเยี่ยมชมวิหารหินอ่อนการผสมผสานของสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมภาพที่ไม่เหมือนใครของพระพุทธรูปหายาก


รหัสทัวร์ : TATTH6387
 กรุงเทพ, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 41
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  วัดพระวิหารและกรุงเทพฯ
  07.30 รับจากจุดนัดหมายในตัวเมือง ย่านประตูน้ำ
  08.00 เดินทางไปยังวัดไตรมิตรวัดพระทองที่หล่อด้วยทองคำแท้ 5.5 ตันในรูปแบบสุโขทัย
  08.30 ขับรถผ่านเยาราชอาณาจักรธุรกิจของชาวจีนผ่านตลาดดอกไม้และตลาดกลางของกรุงเทพฯ
  09.00 เข้าเยี่ยมชมวัดโพธิ์อุโบสถที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาด 46 ม. ยาว 15 ม. ปกคลุมด้วยทองคำ
  10.30 เยี่ยมชมวิหารหินอ่อนการผสมผสานของสถาปัตยกรรมไทยและแหล่งรวบรวมภาพที่ไม่เหมือนใครพระพุทธรูปหายาก
  13.00 น. ถึงตัวเมือง ย่านประตูน้ำ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ราคานี้สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 9 ท่าน

แพ็กเกจนี้รวม
 • รถรับส่งไปกลับจาก โรงแรมในเมือง

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 • มัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์

 • การคุ้มครองการประกันภัยตามกฎหมายไทย

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคากรุ๊ปส่วนตัว สำหรับต่างชาติ

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008