แพ็คเกจทัวร์อยุธยา 9 วัด แบบส่วนตัว เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา 9 วัด แบบส่วนตัว เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา 9 วัด แบบส่วนตัว เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย 1 วัน เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดเชิงท่า วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร วัดโลกยะสุธาราม


รหัสทัวร์ : TATTH6925
 อยุธยา, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 29
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ - อยุธยา
  07.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
  07.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอยุธยา
  09.00 น. วัดใหญ่ชัยมงคล
  10.00 น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
  11.00 น. อิสระทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำอโยธยา
  12.15 น. วัดธรรมิกราช
  12.40 น. วัดหน้าพระเมรุ
  13.05 น. วัดเชิงท่า
  13.45 น. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
  14.30 น. วิหารพระมงคลบพิตร
  15.20 น. วัดพระศรีสรรเพชญ์
  16.20 น. วัดโลกยสุธาราม
  18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • เดินทางแบบส่วนตัวขั้นต่ำ 6 ท่าน

แพ็กเกจนี้รวม
 • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

 • น้ำเปล่าท่านละ 1 ขวด

 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพิ่มสำหรับชาวต่างชาติ เช่น ค่าส่วนต่างของค่าเข้าสถานที่

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 10 วันเป็นต้นไป ไม่คืนค่ามัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 7 วันเป็นต้นไป ไม่คืนเงินเต็มจำนวน

 • บริษัทขอยกเลิกการเดินทาง กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ถึงยอดที่กำหนด

หมายเหตุ
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

 • ผู้เดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางอยู่บนรถตลอดเวลา

 • โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 • เด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน เด็กอายุ 0-2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (นั่งบนตัก)