แพ็คเกจทัวร์อ่างทอง 9 วัด แบบส่วนตัว เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์อ่างทอง 9 วัด แบบส่วนตัว เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์อ่างทอง 9 วัด แบบส่วนตัว เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ วัดต้นสน วัดไชโยวรวิหาร วัดอัมพวัน วัดพระปรางค์มุนี วัดพิกุลทอง วัดขุนอินทประมูล วัดท่าอิฐ วัดม่วง วัดสังกระต่าย 


รหัสทัวร์ : TATTH6929
 อ่างทอง, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 32
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ-อ่างทอง
  05.45 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
  06.15 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดอ่างทอง
  08.00 น.  วัดต้นสน
  08.50 น.  วัดไชโยวรวิหาร
  09.40 น.  วัดอัมพวัน
  10.50 น.  วัดพระปรางค์มุนี
  11.40 น.  วัดพิกุลทอง
  12.40 น.  แวะพักทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  13.50 น.  วัดขุนอินทประมูล
  14.30 น.  วัดท่าอิฐ
  15.20 น.  วัดม่วง
  16.30 น.  วัดสังกระต่าย
  18.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • เดินทางแบบส่วนตัวขั้นต่ำ 6 ท่าน

แพ็กเกจนี้รวม
 • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

 • อาหารเช้า

 • น้ำเปล่าท่านละ 1 ขวด

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพิ่มสำหรับชาวต่างชาติ เช่น ค่าเข้าชมสถานที่

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 10 วันเป็นต้นไป ไม่คืนค่ามัดจำ

 • ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 7 วันเป็นต้นไป ไม่คืนเงินเต็มจำนวน

 • บริษัทขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ถึงยอดที่กำหนด

หมายเหตุ
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

 • ผู้เดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางอยู่บนรถตลอดเวลา

 • หากมีอาการแพ้อาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนทำการจอง

 • เด็กอายุต่ำกว่า 0-2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (นั่งบนตัก)