ทัวร์เกาหลี ล่องเรือเกาะนามิ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์

ทัวร์เกาหลี ล่องเรือเกาะนามิ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ ทุ่งดอกไม้
รายละเอียด

ทัวร์เกาหลี ล่องเรือเกาะนามิ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ เดินทางโดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ พาล่องเรือเกาะนามิ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ป้อมปราการฮวาซอง ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ย่านฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ ศูนย์เวชสำอางเกาหลี หมู่บ้านโบราณฮุกชอน ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก ทงแดมุน คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก อินชอนไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง ร้านละลายเงินวอน  


รหัสทัวร์ : TATKR7110
 โซล, เกาหลีใต้
สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
USD 561
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรือเกาะนามิ - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ( Rail Bike )  Vella Suite or similar
ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง - ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์    แลนด์ -ย่านฮงแด – คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ Holiday Inn Hongdae
ศูนย์เวชสำอางเกาหลี - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก -ทงแดมุน - คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง Holiday Inn Hongdae
ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - อินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอินชอน– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
ตารางการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
   

 • ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรือเกาะนามิ - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ( Rail Bike ) 

  01.30 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW 102
  08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
  นำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี 
  เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาบิหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ)
  นำทุกท่านสัมผัสธรรมชาติและเปิดประสบการณ์ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟคังชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike) การปั่นเรลไบค์คือการปั่นรถบนรางรถไฟที่หน้าตาคล้ายรถไฟเหาะในสวนสนุกการปั่นเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ที่ได้สนุกสนานพร้อมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น้ำบุคฮัน ที่มีความยาวกว่า 318 กิโลเมตร แถมยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูหมูย่างเกาหลี
  พักที่ Hotel Vella Suite หรือเทียบเท่า

 • ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง - ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์    แลนด์ -ย่านฮงแด – คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้วบริเวณลานกว้างจะเป็นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็นการแสดงการใช้อาวุธต่าง ๆ นักแสดงจะแต่งกายเป็นนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบ หอก และการยิงธนู ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณสัมผัสการชมวิวที่ความสูง 150 เมตร บนบอลลูนฮีเลียมที่จะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจากมุมได้แบบ 360 องศา ดื่มด่ำไปกับความงดงามของเมืองซูวอน (ไม่รวมตั๋ว18,000วอน)
  เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ การันตีด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ  ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์
  ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด 
  พักที่ Holiday Inn Hongdae

 • ศูนย์เวชสำอางเกาหลี - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก -ทงแดมุน - คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพรที่ ศูนย์เวชสำอางค์ จากนั้นนำท่านสู่ โบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) คำว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บ้านทางเหนือ” หมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย อันเป็นที่ตั้งของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง ได้ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็นที่รักแห่งราชวงศ์โชซอน”สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 พระราชวังนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในฐานะของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ โดยพระราชวังแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
  นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อ 
  เรียนรู้การทำกิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ย่านทงแดมุน เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน โซล ที่นี่เป็นย่านการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ใน เขตจองโนกู ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวย่านทงแดมุนมักจะแวะมาเที่ยวที่ สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล 
  อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น 
  นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
  ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
  พักที่ Holiday Inn Hongdae

 • ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - อินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอินชอน– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรีเมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ
  จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอี้คู่รัก นี่เป็นอีกจุดที่คู่รักนิยมมาถ่ายรูปกัน หรือที่ล็อคกุญแจรูป อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ในเมืองอินชอน (Incheon),  จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง เป็นถนนเส้นเล็กๆในเมืองอินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนและย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เป็นหมู่บ้านหรือย่านชุมชนที่ชาวเมืองร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพนิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใสให้กับตัวอาคารที่พักและกำแพงบ้าน จนย่านนี้กลายเป็นสตรีทอาร์ตและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองอินชอน อิสระช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
  นำท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  20.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW101
  00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, มินิบาร์ห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ(ถ้ามี)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์

 • เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทางเดิม

 • เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง(สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้วหรือประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องขอวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกจากประเทศใดๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดผลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมชำระเงินมัดจำ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักเที่ยวที่มิได้เกิดจากความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง

 • มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เวชสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 • ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้งตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน