ทัวร์ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา โบสถ์ซานอะกุสติน โปรโมชั่นสิ้นปี

ทัวร์ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา โบสถ์ซานอะกุสติน โปรโมชั่นสิ้นปี

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา โบสถ์ซานอะกุสติน โปรโมชั่นสิ้นปี 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ อุโมงค์มาลินตา อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนไรซาล อินทรามูรอส เมืองตาไกไต ภูเขาไฟตาอัล


รหัสทัวร์ : TATPH6199
 มะนิลา, ฟิลิปปินส์
สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
07 ธ.ค. 2566 ถึง 12 ธ.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 764
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
Bangkok - Manila - Tagaytay - Taal Lake and Volcano - San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ Kimberly Malila Hotel, or a 3 star hotel.
กรุงเทพฯ – มะนิลา - Tagaytay – Taal Lake and Volcano – San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ Kimberly Malila Hotel, or a 3 star hotel.
Corregidor Island – อุโมงค์มาลินตา –อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 – มะนิลา Kimberly Malila Hotel, or a 3 star hotel.
มะนิลา – กรุงเทพ -
ตารางการเดินทาง
 • Bangkok - Manila - Tagaytay - Taal Lake and Volcano - San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ
  23.00 hrs. Concurrent groups at Suvarnabhumi Airport, Departure Hall, Gate 8, Counter S, Philippine Airlines Air counter Which has company personnel To assist with luggage and travel documents
  01.30 hrs. Depart by Philippine Airlines By flight PR 741 AIR BUS A320
  05.45 hrs. Arrive at Ninoy Aquino International Airport. Manila takes you through immigration formalities. (Manila time is 60 minutes different than in Thailand)
  Morning Breakfast is served at the hotel restaurant.
  Then take you to Tagaytay, located in the southwest of Manila. While traveling, enjoy the beautiful rural scenery. Filled with coconut plantations, pineapple plantations lined the way to the city of Takai Tai, located on a ridge 2,200 feet above sea level. For you to see the view, Taal Volcano (Taal Volcano) is a small volcano and is located in the middle of Lake Taikai. And the city of Takai Tai in 360 degrees
  Lunch is served at the restaurant.
  Then everyone travels to St. Joseph Parish Church. St. Joseph's Church is a popular place for people traveling to the Philippines. Inside the church there is an organ made of bamboo. Around 190 years old, was built with the church by a Spanish priest. Made from approximately 800 bamboo tubes, musicians and architects who are talented every year join this church to organize an international bamboo organ festival.
  Dinner at the restaurant.
  Take you to Kimberly Malila Hotel, or a 3 star hotel.
 • กรุงเทพฯ – มะนิลา - Tagaytay – Taal Lake and Volcano – San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ
  23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 เคาร์เตอร์ S สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ของสายการบิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
  01.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ PR 741 AIR BUS A320 
  05.45 น. ถึง สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน มะนิลา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่มะนิลาต่างกว่าประเทศไทย 60 นาที) 
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง เมืองตาไกไต ตั้งอยู่บนสันเขาสูง 2,200 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นทุกท่านเดินทางไปยัง St. Joseph Parish Church โบสถ์เซนต์โจเซฟเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่เดินทางมายังฟิลิปปินส์ ภายในโบสถ์มีออร์แกนที่ทำมาจากไม้ไผ่ มีอายุเก่าแก่ราว 190 ปี ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับโบสถ์ โดยบาทหลวงชาวสเปน ทำจากท่อนไม้ไผ่ประมาณ 800 ท่อ ผู้มีพรสวรรค์ทั้งทางด้านดนตรีและสถาปนิกในทุกๆ ปี จะร่วมกับโบสถ์แห่งนี้จัดเทศกาลออร์แกนไม้ไผ่นานาชาติขึ้น
  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   
 • Corregidor Island – อุโมงค์มาลินตา –อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 – มะนิลา
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเพื่อเดินทางทางน้ำเพื่อไปเยี่ยมชม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 – 1.30 ช.ม.) เกาะคอร์เรฮิดอร์ (Corregidor Island) เกาะคอร์เรฮิดอร์ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวมะนิลา ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 48 ก.ม. ที่จริงแล้วเกาะคอร์เรฮิดอร์เมื่อรวมกับเกาะคาบาลโลที่อยู่ใกล้เคียงเป็นปล่องภูเขาไฟเรียกว่า Corregidor Caldera ซึ่งปะทุครั้งหลังสุดเมื่อล้านปีก่อน ถึงแม้ว่าเกาะคอร์เรฮิดอร์หรือ Fort Mills หรือฉายาว่า The Rock จะมีพื้นที่ยาวเพียง 6.5 ก.ม. กว้าง 2 ก.ม. แต่ก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะปราการป้องกันอ่าวมะนิลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะคอร์เรฮิดอร์มีบทบาทสำคัญเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ถูกรุกรานโดยกองทัพญี่ปุ่นและต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพ เกาะคอร์เรฮิดอร์ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงหลังของสงคราม ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่บนเกาะเป็นอนุสรณ์สำหรับกองทัพอเมริกัน ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ที่รวมรบหรือเสียชีวิตบนเกาะแห่งนี้ เกาะคอร์เรฮิดอร์จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะผู้รักสันติภาพและอิสรภาพ จุดท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะได้แก่ Pacific War Memorial มีหลังคาโดมและแท่นบูชาหินอ่อน 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม อุโมงค์มาลินตายาว 830 (มีการแสดงโชว์แสงสีเสียง) อุโมงค์มาลินตาสร้างในปี ค.ศ. 1922 และสร้างเสร็จสิ้นในปี 1932 อุโมงค์ที่ซับซ้อนนี้วัดความยาวจากทิศตะวันออกไปตะวันตกได้ 836 ฟุต กว้าง 24 ฟุต และมีอุโมงค์ย่อยแตกออกไปคล้ายก้างปลาจำนวน 13 อุโมงค์ทางทิศเหนือและ 11 อุโมงค์ทางทิศใต้ รวมเป็น 24 อุโมงค์ย่อง มีอุโมงค์ขนานกับอุโมงค์หลักเชื่อมอุโมงค์ย่อยทั้งหมด ทำให้ข้างในไม่มีทางตัน ผนังอุโมงค์ฉาบด้วยคอนกรีต พื้นและทางโค้งเหนือศรีษะมีเครื่องระบายอากาศและมีรถไฟฟ้ารางคู่แล่นผ่านอุโมงค์หลัก อุโมงค์มาลินตาเป็นหลุมหลับภัยจากระเบิดสำหรับโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียงระหว่างสงครามด้วย นอกจากนั้น ในบ่ายวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1941 Manuel Quezon และ Sergio Osmena ได้ทำพิธีปฎิญาณเข้ารับตำแหน่งและประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสมัยที่สองหน้าปากทางเข้าอุโมงค์มาลินตาด้านตะวันตกด้วย และ Filipino Heroes Memorial รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงเรื่องราวการสู้รบต่างๆ ในประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ (มีการแสดงโชว์แสงสีเสียง) ชมการจัดวางปืนใหญ่ในสมัยสงครามโลก The Gun emplacement เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดฉากขึ้น ในปี 2484 เกาะแห่งนี้ถูกจัดวางปืนใหญ่เพื่อเตรียมการป้องกันเต็มรูปแบบ ในที่นี้ท่านจะได้พบกับปืนใหญ่รูปแบบต่างๆ ในสมัยสงครามโลก ประกอบด้วยปืนและปืนชายฝั่งทะเล 56 กระบอก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของป้อมปราการของเกาะ Corregidor จากนั้นนำท่านชม Filipino-american Friendship garden อุทยานมิตรภาพฟิลิปปินส์ อเมริกันถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเป็นมิตรภาพและประสบการณ์ของชาวฟิลิปปินส์และชาวอเมริกันที่ต่อสู้ร่วมกันในสงครามแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในฟิลิปปินส์ รูปปั้นนี้มีชื่อว่า “ Brothers in Arms " ซึ่งเป็นรูปทหารอเมริกันที่สนับสนุนทหารฟิลิปปินส์ที่บาดเจ็บสาหัส ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมะนิลา
  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น Barbaras Restaurant และชมการแสดงโชว์พื้นเมือง 
  นำท่านเข้าสู่ ที่พัก Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • มะนิลา – กรุงเทพ
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  11.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน่ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
  14.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 736 AIRBUS 320
  16.45 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มะนิลา – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Philippine Airline (PR)

 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีสนามบินไทย

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าที่พัก 3 คืน มาตรฐานระดับ 3 ดาว      

 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 

 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (โดยประมาณ 32 USD/คน)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการยกเลิก
 • กรณีทำการยกเลิกหลังจากทำการมัดจำทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนให้กับทางสายการบินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มัดจำค่าห้องพักเป็นจำนวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก

 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ได้ชำระมา

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและประเทศปลายทาง

 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

 • ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป(มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ป) แต่ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ปด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำการเดินทางให้ท่าน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกด์ท้องถิ่น  คอยรับที่สนามบิน และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได้