ทัวร์แพคเกจ เดินทาง 5 คน ทริปไหว้พรขอพร พม่าย่างกุ้ง 1 วัน จองได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 (myanmar)

ทัวร์แพคเกจ เดินทาง 5 คน ทริปไหว้พรขอพร พม่าย่างกุ้ง 1 วัน จองได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

ทัวร์แพคเกจ เดินทาง 5 คน ทริปไหว้พรขอพร พม่าย่างกุ้ง 1 วัน เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยรถ TOYOTA ALPHARD , เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอดการเดินทาง สักการะ 1 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สุดยอดการไปขอพรที่พม่า ต้องไปสักการะขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต


แสดงแผนที่
 ย่างกุ้ง, พม่า
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 79
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – สนามบินย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
  มื้ออาหาร : 
  - / กลางวัน / -
   
  โรงแรม : 
  -
   
  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
  เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก
  การเดินทาง
  สายการบินที่เลือก
   
  รถรับส่ง
  มีรถรับส่งเป็น รถนำเที่ยวแบบ Private เดินทาง 5 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  เจดีย์โปตาทาวน์
  ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  เทพทันใจ
  เจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
  สถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
  ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  วัดพระหินอ่อน
  ดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  การเดินทาง
  รถตู้
   
  ย่างกุ้ง - กรุงเทพ
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
  การเดินทาง
  สายการบินที่เลือก
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน 

 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 187-1008 เพื่อสำรองที่นั่ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวันเดินทางของท่าน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)

 • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง

 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน

 • ค่าเข้าชมสถานที่

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปคนขับรถ

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกได้ก่อนเดินทาง 30 วัน 
 
หมายเหตุ
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น

 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ

 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ