ทัวร์มัลดีฟส์ พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำสี่ดาว เยี่ยมชมแซนด์แบงค์ สันทรายทอดยาวกลางทะเล

ทัวร์มัลดีฟส์ พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำสี่ดาว แซนด์แบงค์ เนินทรายโผล่พ้นทะเล

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไฟล์เช้า เที่ยวอิสระ บินตรง
รายละเอียด

ทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พักเมืองมาเล่ 2 คืน พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำสี่ดาว 1 คืน  พร้อมกิจกรรมดำน้ำ ชมแซนด์แบงค์ ซิตี้ทัวร์ชมเมืองมาเล่ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ บริการเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน


รหัสทัวร์ : TATMV5850
 มัลดีฟส์, มัลดีฟส์
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันที่เดินทาง :
27 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,074
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่ UI INN HOTEL / THE AQUZZ / TURQUOISE RESIDENCE hotel, 3 stars or equivalent. Hulumale Island
SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำ เก็บภาพความประทับใจ หาดทรายขาว ดำน้ำชมปะการังพายเรือคายัค) UI INN HOTEL / THE AQUZZ / TURQUOISE RESIDENCE hotel, 3 stars or equivalent. Hulumale Island
พักรีสอร์ทหรูบนเกาะ 4 ดาว ห้องแบบ Water Villa 4-star PARADISE ISLAND RESORT or a similar WATER VILLA room
เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
  06.30 น. เช็คอินด้วยตัวเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 
  09.20 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี!!
  12.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ หาดฮูลูมาเล่ (Hulhumale) โดยห่างจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ หาดฮุลุมาเล่เป็นเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้กับเกาะต่างๆ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม และสามารถเดินเล่นในเมืองมาเล่ได้ด้วยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักนั้น สามารถเดินไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดได้ จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมใกล้ชายหาดฮุลุมาเล่
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลากหลายเมนู  ให้ท่านสามารถเลือกได้ (1)
  หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  16.00 น.  ถึงเวลาสมควรนำท่านเที่ยวชม เมืองมาเล่ เมืองมาเล่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองหลวงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกว่าคน และเป็นศูนกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของชาวเมือง สถาปัตยกรรมต่างๆ และยังมีร้านขายของที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยของฝากที่หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับจากท้องทะเลต่างๆ และยังได้เดินชมตลาดสด ขายของทะเลอย่างคึกคัก (ในเมืองหลวงมาเล่ จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำหน่าย สามารถซื้อได้ที่สนามบิน)
  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (2)
  พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า  เกาะฮูลูมาเล่
   
 • SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำ เก็บภาพความประทับใจ หาดทรายขาว ดำน้ำชมปะการังพายเรือคายัค)
  เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (3)
  09.00 น. นำท่านขึ้นเรือ เยี่ยมชม แซนด์แบงค์ (SAND BANK) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเนินทรายเล็กๆโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำทะเล เวลาน้ำลงจะดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ บางครั้งก็เป็นเหมือนสันทรายทอดยาวอยู่กลางทะเล ซึ่งรูปร่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาน้ำขึ้นและลง ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK (4)
  ให้ท่านสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคะยัค
  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (5)
  พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า  เกาะฮูลูมาเล่
   
 • พักรีสอร์ทหรูบนเกาะ 4 ดาว ห้องแบบ Water Villa
  เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (6)
  นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทหรูบนเกาะ ระดับ 4 ดาว โดยสปีดโบ๊ท ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ตลอดจนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์) (7)
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น หรือพายเรือคายัค
  เย็น รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์) (8)
  พักที่ PARADISE ISLAND RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ห้องแบบ WATER VILLA 
   

   

 • เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ
  เช้าแบบอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก (9)
  อาหารเช้าให้คุณพักผ่อนตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ VELANA
  12.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดยเที่ยวบินที่ PG712 สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  19.25 น. อาคารเดินทางขาเข้าโดยการแข็งค่าและประทับใจ

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ออกเดินทางได้ทุกวัน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 • ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง

 • แพ็คเกจต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

 • ชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 3 วัน หลังจากที่แจ้งทำจอง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน

 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน

 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ

 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด เกิน 20 กำโลกรัม 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

หมายเหตุ
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด