ทัวร์มัลดีฟส์ พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำ 5 ดาว กิจกรรมดำน้ำ ชมเมืองมาเล่ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

ทัวร์มัลดีฟส์ พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำห้าดาว พร้อมกิจกรรมดำน้ำ ชมเมืองมาเล่

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไฟล์เช้า พักโรงแรม 5 ดาว
รายละเอียด

ทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พักเมืองมาเล่ 1 คืน พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำ 2 คืน  พร้อมกิจกรรมดำน้ำ ซิตี้ทัวร์ชมเมืองมาเล่ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ บริการเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน


รหัสทัวร์ : TATMV5849
 มัลดีฟส์, มัลดีฟส์
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันที่เดินทาง :
27 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,415
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - มาเลซิตี้ - ทัวร์เมืองชาย UI INN HOTEL / THE AQUZZ / TURQUOISE RESIDENCE hotel, 3 stars or equivalent. Hulumale Island
เกาะฮูลูมาเล่ – สนามบิน ขึ้นเครื่องบินน้ำ (Seaplane) เพื่อเข้าสู่ AMAYA RESORT 5-star AMAYA RESORT.
AMAYA RESORT (กิจกรรมครึ่งวัน เลือกดำน้ำ หรือ ล่องเรือ ) 5-star AMAYA RESORT.
AMAYA RESORT – สนามบิน - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - มาเลซิตี้ - ทัวร์เมืองชาย
  06.30 น. ลูกค้าเช็คอินด้วยตัวเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 
  09.20 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี
  12.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ หาดฮูลูมาเล่ (Hulhumale) โดยห่างจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ หาดฮุลุมาเล่เป็นเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้กับเกาะต่างๆ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม และสามารถเดินเล่นในเมืองมาเล่ได้ด้วยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักนั้น สามารถเดินไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดได้ จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมใกล้ชายหาดฮุลุมาเล่
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลากหลายเมนู  ให้ท่านสามารถเลือกได้ (1)
  หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  16.00 น.  ถึงเวลาสมควรนำท่านเที่ยวชม เมืองมาเล่ เมืองมาเล่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองหลวงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกว่าคน และเป็นศูนกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของชาวเมือง สถาปัตยกรรมต่างๆ และยังมีร้านขายของที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยของฝากที่หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับจากท้องทะเลต่างๆ และยังได้เดินชมตลาดสด ขายของทะเลอย่างคึกคัก (ในเมืองหลวงมาเล่ จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำหน่าย สามารถซื้อได้ที่สนามบิน)
  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (2)
  พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า  เกาะฮูลูมาเล่
   
 • เกาะฮูลูมาเล่ – สนามบิน ขึ้นเครื่องบินน้ำ (Seaplane) เพื่อเข้าสู่ AMAYA RESORT
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (3)
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางต่อโดยเครื่องบินน้ำ (Seaplane) เพื่อเข้าสู่ อะมายา รีสอร์ท
  ถึงที่พัก พร้อมรับเครื่องดื่มต้อนรับ และ ทำการ Check-in เข้าพักในห้องพักกลางน้ำ จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (4)
  พักผ่อนตามอัธยาศัย ทางรีสอร์ทมีบริการเครื่องดื่มริมสระตลอดทั้งวัน จนถึงเที่ยงคืน สามารถใช้บริการได้ฟรี
  19.30 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (5)
  พักที่ AMAYA RESORT ระดับ 5 ดาว  
 • AMAYA RESORT (กิจกรรมครึ่งวัน เลือกดำน้ำ หรือ ล่องเรือ )
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (6)
  นำทุกท่านท่องเที่ยวครึ่งวัน โดยเลือกกิจกรรม ดำน้ำ หรือ ล่องเรือชมวิว (บริการอุปกรณ์ดำน้ำโดยทางรีสอร์ท) 
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท  (7)
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถใช้บริการฟิตเนส สระว่ายน้ำ และรับเครื่องดื่มของว่าง จากบาร์ริมสระน้ำได้ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. 
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (8)
  พักที่ AMAYA RESORT ระดับ 5 ดาว  
   
 • AMAYA RESORT – สนามบิน - กรุงเทพฯ
  07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (9)
  หลังอาหารเช้าให้ลูกค้า Check-out ทางรีสอร์ทจะแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ทราบ  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยเครื่องบินน้ำ (Seaplane) ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
  12.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ PG712 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ออกเดินทางได้ทุกวัน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 • ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง

 • แพ็คเกจต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

 • ชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 3 วัน หลังจากที่แจ้งทำจอง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน

 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน

 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ

 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด เกิน 20 กำโลกรัม 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน 

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

หมายเหตุ
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด