ฟุกุโอกะ โอซาก้า เช็คอิน เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ โอซาก้า คุราชิกิบิคัง ปราสาทฮิเมจิ

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ ศาสนา ออนเซ็น ไหว้พระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวอิสระ ภูเขาฟุจิ
รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ โอซาก้า คุราชิกิบิคัง ปราสาทฮิเมจิ เดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ พาไปชมเมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด โดมปรมาณู ฮิโรชิม่า มิตซุยเอาท์เล็ต ปราสาทฮิเมจิ โอซาก้า ตึกซูโม่ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านโดทงโบริ ตลาดคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  เอ็กซ์โปซิตี้ โอคายาม่า แช่ออนเซ็น เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง ฟุกุโอกะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเทนจิ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ สตรีทฟู้ดฮากาตะ


รหัสทัวร์ : TATJP7143
 ฟูกูโอกะ, ญี่ปุ่น
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
วันที่เดินทาง :
07 ต.ค. 2565 ถึง 12 ต.ค. 2565 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 1,003
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ – ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด – โดมปรมาณู Toyoko Inn Hiroshima or similar
ฮิโรชิม่า - มิตซุยเอาท์เล็ต - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า - ตึกซูโม่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ย่านโดทงโบริ Sarasa Hotel Namba or similar.
ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - โอคายาม่า – แช่ออนเซ็น Mitsui Garden Hotel or similar.
เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง - ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ Toyoko Inn Hakata-eki Minami or similar
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ -
ตารางการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 
  00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810

 • ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ – ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด – โดมปรมาณู

  08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
  นำท่านสู่ เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า อยู่บริเวณระหว่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะที่ไหลลงสู่อ่าวฮิโรชิม่า และหันหน้าออกสู่ทะเลเซะโตะในทางทิศใต้ จึงเป็นเมืองที่มีความสวยงามของทัศนียภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเป็นเมืองท่าอีกแห่งที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต และจากการที่เป็นหนึ่งในเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา จนเมืองพังราบคาบไปทั้งเมือง ก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของชาวโลก และมีจำนวนไม่น้อยที่มาเที่ยวเพราะประทับใจเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องของเมืองแห่งนี้หลังจากโดนระเบิดปรมาณูทิ้งใส่
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน SET BOX 
  นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเลี้ยงกวางแบบปล่อยซึ่งเท่านจะเห็นฝูงกวางน่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น) ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้ยินสมญานามศาลเจ้านี้แล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย เดินเล่นแวะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่... ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ตัวถนนเส้นนี้จะมีความยาว 350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งนี้นี่เอง โดมระเบิดปรมาณู ซากจากเหตุการณ์ที่อาคารบ้านเรือนจำนวนมากในฮิโรชิมะถูกถล่มลงราบคาบในชั่วพริบตาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 แต่อาคารโดมปรมาณูนี้กลับรอดพ้นจากการถูกทำลายและ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก โดมระเบิดปรมาณูนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1915 ผู้ออกแบบคือนายช็อง แร็กเซล สถาปนิกชาวเช็กโกสโลวาเกีย อาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่ทันสมัยทำให้อาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของฮิโรชิมะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1945 ระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ใช้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ระเบิดคลื่นความร้อนสาดโดนโดม ไหม้หลังคาและทำลายล้างอาคารจนหมดสิ้น ในขณะที่จุดศูนย์กลางของอาคารหลักรอดจากการถูกทำลายอย่างปาฏิหาริย์แต่ผู้คนภายในอาคารเสียชีวิตทั้งหมดทันที ปัจจุบันโดมแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการล้มล้างอาวุธนิวเคลียร์และความสำคัญของสันติภาพที่ยั่งยืนทั่วโลก
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พัก Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเท่า

 • ฮิโรชิม่า - มิตซุยเอาท์เล็ต - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า - ตึกซูโม่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ย่านโดทงโบริ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้า Kurashiki Station จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและต่างประเทศในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเล่น เครื่องครัว และเครื่องสำอาง มีร้านค้าปลอดภาษีหลายร้าน เป็นสถานที่ซื้อของฝากโดนใจ มีแผนผังแนะนำร้านค้าแต่ละชั้น
  เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ เอาท์เล็ต
  ปราสาทฮิเมจิ เป็นที่รู้จักในฐานะปราสาทนกกระสาขาว โดยที่นี่เป็นทั้งสมบัติชาติญี่ปุ่น และแหล่งมรดกโลก ปราสาทแห่งนี้มีสถานะเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิม 12 แห่งของญี่ปุ่นที่ยังคงสภาพอยู่ ทำให้ป้อมปราการของที่นี่เป็นสถานที่ที่ผู้คลั่งไคล้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจะพลาดไม่ได้  (อิสระถ่ายภาพด้านนอก) นำท่าเดินทางสู่ โอซาก้า นำท่านช้อปปิ้ง ห้างโดทง พลาซ่า(ตึกซูโม่) ตั้งอยู่ในย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิดตัว อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ทำให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่เน้นร้านค้าปลอดภาษี และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นร้านนาฬิกา, เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้านจำหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เครื่องสำอาง, โสม, ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจำหน่ายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด นำท่าช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและ โดทงโบริ จุดท่องเที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ที่นี่มี ย่านร้านค้า ชินไซบาชิซุจิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้าด้วย ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่หัวและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นย่านร้านค้าที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านปลอดภาษี ร้าน 100 เยน ร้านคาแรคเตอร์ต่างๆ ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่อยากได้จริงๆ
  ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ
  พัก Sarasa Hotel Namba หรือเทียบเท่า

 • ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - โอคายาม่า – แช่ออนเซ็น

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดคุโรมง ตลาดอาหารยอดนิยมซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองโอซาก้า เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ประจำเมืองเลยทีเดียว ซึ่งจุดขายสำคัญของตลาดคุโรมงคืออาหารทะเลสด กับเนื้อชั้นดี ที่มีให้เลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยังมีการนำวัตถุดิบต่างๆ ที่เราต้องการมาปรุงให้กินกันทันที ทำให้สัมผัสได้ถึงรสชาติ และความอร่อยตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ จนเป็นตลาดที่มีผู้คนแวะเวียนมาฝากท้องกันหนาแน่นทุกวัน ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น (อิสระถ่ายภาพด้านนอก)
  เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ เอ็กซ์โปซิตี้
  เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานและความสุขล้นปรี่กลับบ้านไปตาม ๆ กัน
  นำท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า เพื่อเข้าสู่ที่พัก หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้แช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พัก Mitsui Garden Hotel หรือเทียบเท่า   

 • เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง - ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง เป็นเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรม และสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า ในจังหวัดโอคะยะมะ พื้นที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางกระจายฝ้ายและข้าวที่รุ่งเรืองในสมัยเอโดะ กำแพงสีขาวของอาคารโบราณซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าที่เรียงรายไปตามแนวถนน และเหล่าต้นหลิวที่โบกกิ่งก้านพลิ้วไหวอยู่ริมน้ำ ทำให้ย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีทั้งบรรยากาศที่คลาสสิกและโรแมนติก
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน  อีกแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่านเท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆและออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ เป็นหอคอยสูง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยที่ปูด้วยกระจกกว่า 8000 บาน ที่สำคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งนี้ ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จุดชมวิวของที่นี่มีชื่อว่า “SKY View 123” ที่ความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของจุดชมวิวที่นี่ก็คือการประดับประดาไฟยามค่ำคืน ด้านนอกมีการฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย (อิสระถ่ายภาพด้านนอก) สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นคำภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุ้มขายอาหาร บางร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม บางร้านอาจนำฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด้ง ราเมน ยากิโซบะ เกี๊ยวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3 โดยย่านที่มียะไตเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นคือบริเวณนากาสุ เขตฮากาตะ 
  ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food  
  พัก Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า

 • ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน
  09.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet เที่ยวบินที่  VZ 811  
  12.50 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, มินิบาร์ห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ(ถ้ามี)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์

 • เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทางเดิม

 • เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง(สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้วหรือประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องขอวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกจากประเทศใดๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดผลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมชำระเงินมัดจำ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักเที่ยวที่มิได้เกิดจากความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง

 • มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น