รักเลย ฟุกุโอกะฮิโรชิม่า เช็คอิน ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ออนเซ็นเปปปุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า ล่องเรือเกาะมิยาจิมะ แช่ออนเซ็นเบปปุ

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ออนเซ็น ไหว้พระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า ล่องเรือเกาะมิยาจิมะ แช่ออนเซ็นเบปปุ เดินทางโดยสายการบินเวียตเจ็ตแอร์ พาไปเมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ฮิโรชิม่า ฟุกุโอกะ  ปราสาทโคคุระ หมู่บ้านยูฟุอิน ทะเลสาบคินริน เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ แช่ออนเซ็น บ่อนรกทะเลเดือด บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต ศาลเจ้าดาไซฟุ สตาร์บัคส์ สาขาดาไซฟุ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ สตรีทฟู้ดฮากาตะ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี นางาซากิ สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ช้อปปิ้งย่านเทนจิ


รหัสทัวร์ : TATJP7139
 ฟูกูโอกะ, ญี่ปุ่น
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ราคาเริ่มต้น
USD 779
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ - ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด Miyajima Coral Hotel or similar
ฮิโรชิม่า - ฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคุระ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ – แช่ออนเซ็น Suginoi Hotel or similar
บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น - โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต - ศาลเจ้าดาไซฟุ-สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ Toyoko Inn Hakata-eki Minami or similar
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - นางาซากิ - สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ -
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ -
ตารางการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 
  00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810

 • ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ - ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

  08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
  นำท่านสู่ เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า อยู่บริเวณระหว่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะที่ไหลลงสู่อ่าวฮิโรชิม่า และหันหน้าออกสู่ทะเลเซะโตะในทางทิศใต้ จึงเป็นเมืองที่มีความสวยงามของทัศนียภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเป็นเมืองท่าอีกแห่งที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต และจากการที่เป็นหนึ่งในเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา จนเมืองพังราบคาบไปทั้งเมือง ก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของชาวโลก และมีจำนวนไม่น้อยที่มาเที่ยวเพราะประทับใจเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องของเมืองแห่งนี้หลังจากโดนระเบิดปรมาณูทิ้งใส่
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน SET BOX 
  นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเลี้ยงกวางแบบปล่อยซึ่งเท่านจะเห็นฝูงกวางน่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น) ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้ยินสมญานามศาลเจ้านี้แล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย เดินเล่นแวะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่... ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ตัวถนนเส้นนี้จะมีความยาว 350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งนี้นี่เอง
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Miyajima Coral Hotel หรือเทียบเท่า

 • ฮิโรชิม่า - ฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคุระ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ – แช่ออนเซ็น

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ฮิโรชิม่า จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับชายฝั่งของจีนและเกาหลี จึงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้ รวมทั้งยังเป็นเมืองอันมีมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตที่นี่ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเกาะคิวชู ชมความสวยงามของ “ต้นตำรับของสถาปัตยกรรมปราสาทอันงดงามตามเมืองสำคัญของประเทศญี่ปุ่น” ปราสาทโคคุระ (ถ่ายภาพด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกโดยโฮโซคาวะ ทาดาโอกิในปีค.ศ. 1602 และด้วยความเก่าแก่กว่า 400 ปี ปราสาทนี้ที่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น มีฐานรากเป็นชั้นหินสูงใหญ่ หลังคาที่ไล่ลงมาถึง 4 ระดับ โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและป้อมปราการของ โฮโซะกาวะ ทาดะโอกิ นายพลที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้น 
  เที่ยง แนะนำอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ
  หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟูอิน ที่มีต้นแบบมาจากคอทสโวลด์สที่อังกฤษ ถือเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปที่มีกลิ่นอายยุโรปโบราณที่สวยสุดแห่งหนึ่งในโลก บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ สุดทางของย่านร้านค้าหมู่บ้านยูฟูอินจะพบกับ ทะเลสาบคินริน นับว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้กันเป็นอย่างมากในเเต่วันเเละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นชนบทของคิวชูอีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คเลยก็ว่า โดยน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้นั้นมาจากน้ำพุร้อนทำให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเช้านั้นผิวน้ำจะคลายความร้อนออกมาทำให้เกิดเป็นไอน้ำที่ลอยขึ้นมาเป็นหมอกที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบในช่วงเช้าเพื่อจะได้ชมหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบเเห่งนี้อีกด้วย นับว่ามีบรรยากาศที่ดีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ อยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น” มีแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากสถานที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอะโสะและขณะนั่งรถผ่านหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านเต็มไปหมด วิวที่มีไอน้ำร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพล้เพล้ของวัน ไอน้ำสีขาวกับแสงสุดท้ายสีทองของวันถูกยกให้เป็นวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของญี่ปุ่นเลย
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ เซ็ทอาหารญี่ปุ่นไคเซกิ
  ที่พัก Suginoi Hotel หรือเทียบเท่า

 • บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น - โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต - ศาลเจ้าดาไซฟุ-สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน สีของน้ำพุร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซึ่งแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ำพุร้อนค่อนข้างสูงมากประมาณ 98C น้ำพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลงใช้สำหรับการทำ ashi-yu ซึ่งเป็นการจุ่มเท้าลงในน้ำพุร้อน และเมื่อเดินเข้าไปยังทางเข้าของ ยูมิ จิโกกุ ท่านจะเห็นสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ำสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน นำท่านสู่บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น เป็นโคลนเดือด จะเห็นฟองน้ำเดือดปุดๆตลอดเวลา มีบ่อย่อยอีก 2-3 บ่อ ชื่อบ่อนี้ได้มาจากโคลนที่อยู่ในบ่อเกิดการเดือด ลักษณะเป็นลูกกลมคล้ายศรีษะพระที่โกนผม โคลนในบ่อมีลักษณะคล้ายน้ำปูนเปียก แต่ละบ่อมีโคลนเดือดขึ้นมาหลายวง ควันดูไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับบ่ออื่น มีบ่อน้ำร้อนให้แช่เท้าได้ นำท่านแวะช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฟูกุโอกะ โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้สินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช้อปกันแบบจุใจพร้อมโปรโมชั่นตลอดทั้งปี สินค้ามีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามที่สุดประจำเมือง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่นทุกวันและยังเป็นพื้นที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลสำคัญๆที่สืบทอดกันมายาวนาน สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นด้านการออกแบบ ใช้ไม้ท่อนกว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติ เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยที่ปูด้วยกระจกกว่า 8000 บาน ที่สำคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งนี้ ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จุดชมวิวของที่นี่มีชื่อว่า “SKY View 123” ที่ความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของจุดชมวิวที่นี่ก็คือการประดับประดาไฟยามค่ำคืน ด้านนอกมีการฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นคำภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุ้มขายอาหาร บางร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม บางร้านอาจนำฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด้ง ราเมน ยากิโซบะ เกี๊ยวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3 โดยย่านที่มียะไตเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ 
  ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food  
  ที่พัก Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า

 • ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - นางาซากิ - สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA
  นำท่านเดินทางสู่ นางาซากิ สวนสนุกสุดยิ่งใหญ่ในคิวชู สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ธีมปาร์คที่จำลองบรรยากาศหมู่บ้าน อาคารสไตล์ยุโรปยุคกลางที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนเมืองเล็กๆ ที่มีพร้อมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม ทั้งยังมีสวนดอกไม้สวยติดอันดับที่ 1 ของธีมปาร์คอีกด้วย สำหรับคนชอบถ่ายภาพก็มีมุมถ่ายภาพสวยๆมากมาย และในช่วงเย็นมี illumination ไฮไลท์แสงสีสุดยอดระดับโลก โดยภายในสวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช จะแบ่งออกเป็น 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece เรียกได้ว่าเที่ยวครบจบที่เดียวกับธีมปาร์คแห่งนี้ 
  เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช  
  อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน  อีกแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่านเท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆและออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
  ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ
  ที่พัก Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า

 • ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน
  09.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet เที่ยวบินที่  VZ 811  
  12.50 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, มินิบาร์ห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ(ถ้ามี)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์

 • เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทางเดิม

 • เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง(สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้วหรือประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องขอวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกจากประเทศใดๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดผลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมชำระเงินมัดจำ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักเที่ยวที่มิได้เกิดจากความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง

 • มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น