ถ้ำโม่เกาคู เนินทรายหมิงซาซาน ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน เขาสายรุ้ง

ถ้ำโม่เกาคู เนินทรายหมิงซาซาน ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน เขาสายรุ้ง

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เขาสายรุ้ง สัมผัสรถไฟความเร็วสูง พัก ระดับ 4 และ 5 ดาว

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จีน 8 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ พาชมเส้นทางสายไหม ถ้ำโม่เกาคู เนินทรายหมิงซาซาน ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน วัดพระใหญ่จางเย่ เขาสายรุ้งจางเย่ ถนนคนเดินจินใหม่ เมืองหลานโจว พิพิธภัณฑ์กานซู่ สะพานเหล็กจงซาน ลานกังหันน้ำ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า


รหัสทัวร์ : TATCN6428
 เสฉวน, จีน
สายการบินซื่อชวนแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
15 มี.ค. 2563 ถึง 22 มี.ค. 2563 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 971
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) (3U8146:19.10-23.10) accommodation at HANGKONG HOTEL 3 star
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ตุนหวง(สนามบินตุนหวง)(3U8569:15.25-19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 4-star accommodation at FuGuo Hotel
ถ้ำโม่เกาคู (รวมรถอุทยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์-อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าตุนหวง 4-star accommodation at FuGuo Hotel
ตุนหวง-เจียยี่กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) JiuQuan Hotel or equivalent 4-star hotel
เจียยี่กวน-จางเย่-วัดพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-ถนนคนเดินจินใหม่ 4-star hotel Duncheng Holiday Hotel or similar
จางเย่-หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พิพิธภัณฑ์กานซู่-สะพานเหล็กจงซาน-ลานกังหันน้ำ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าหลานโจว Accommodation at Ruiling International Hotel or similar 5-star hotel.
หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-(3U8061:11.05-12.40)-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินจิงหลี่ 3 star accommodation at HANGKONG HOTEL
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) (3U8146:19.10-23.10)
  16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
  19.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146  
  23.10 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พักที่สายการบินจัดให้
  ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  (โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์ จัดโดยสายการบิน)
   
 • เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ตุนหวง(สนามบินตุนหวง)(3U8569:15.25-19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย เช็คอินและโหลดสัมภาระเพื่อเดินทางสู่ เมืองตุนหวง 
  15.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองตุนหวง โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8569
  19.25 น. เดินทางถึง เมืองตุนหวง (สนามบินตุนหวง) เมืองแห่งโอเอซิสบนเส้นทางสายไหมที่เคยเจริญรุ่งเรือง เมืองยุทธศาสตร์บนเส้นทางสายไหมที่นักเดินทางทุกคนต้องหยุดแวะเพื่อจัดเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อนเดินทางผ่านทะเลทรายอันยาวไกล เมืองตุงหวงซึ่งเป็นเมืองที่มีความหมายว่า ความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเส้นทางสายไหม
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
  นำท่านชม ตลาดกลางคืนซาโจว เป็นสถานที่ที่นิยม และครึกครื้นที่สุดในเมืองตุนหวงในช่วงเวลากลางคืน ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปปิ้งและเลือกชมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมทานเล่น และของพื้นเมืองอีกมากมาย
  ที่พัก โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
   
 • ถ้ำโม่เกาคู (รวมรถอุทยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์-อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าตุนหวง
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านชม ถ้ำโม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่กว่า 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 366 -1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโม่เกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องเกือบหนึ่งพันปี
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านขี่อูฐ (ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละประมาณ 100 หยวน และไม่แนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง) ชมทะเลทรายอันกว้าง ซึ่งอูฐจะเดินเรียวแถวกันตามแนวสันทรายที่โค้งไปโค้งมา หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำกลางทะเลทราย ที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ง มีความลึกเพียง 5 เมตร บ่อแห่งนี้มีรุปร่างลักษณะคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จึงเป็นที่มาของชื่อนี้
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมู
  จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าตุนหวง ทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมจีน และสินค้าท้องถิ่นของเมืองตุนหวง ให้ท่านได้เดินชม และเลือกซื้อขนมหรืออาหารทานเล่นของท้องถิ่นซึ่งท่านไม่เคยลิ้มรสมาก่อน
  ที่พัก โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
   
 • ตุนหวง-เจียยี่กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ซุปไก่ตุ๋น
  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกที่อยู่ไกลที่สุดของจีน ปราการแห่งนี้สูงกว่า 1,770 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง ตัวกำแพงได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกประมาณปี 1507 ด้านหนึ่งทอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้เห็นได้ชัด นับเป็นด่านชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้ดี ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใช้เวลาก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์มีพื้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีความกว้างเพียง 15 เมตร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  ที่พัก โรงแรม JiuQuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
   
 • เจียยี่กวน-จางเย่-วัดพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-ถนนคนเดินจินใหม่
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) และนำท่านสักการะ วัดพระใหญ่ หรือ ต้าฝอซื่อ สร้างในปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  นำท่านเดินทางสู่ เขาสายรุ้งจางเย่ ตามข้อมูลธรณีวิทยาจีน ระบุว่า ประติมากรรมธรรมชาตินี้ ประกอบไปด้วยแนวเขาแต้มสีเป็นลายริ้ว ซึ่งเกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติที่ค่อยๆก่อตัวผ่านการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ล้านปี ก่อนมีการเกิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปัจจุบัน ทิวเขาหลากสีตันเสีย นับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ้งพบพบได้ในประเทศจีนเท่านั้น และปัจจุบัน เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคนจำนวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขาลักษณะเดียวกันกับ ตันเสียในบริเวณอีก 5 แห่ง และทั้งหมดล้วนได้รับการอนุรักษ์ ภายใต้มรดกโลกเมื่อปี 2553 รวมเนื้อที่กว่า 450,000 ไร่
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินจินใหม่ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร มีทั้งอาหารคาว และอาหารว่างท้องถิ่นให้ท่านได้ลิ้มรส นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายเสื้อผ้า และของใช้มากมาย ให้ท่านได้อิสระเดินชมบรรยากาศ
  ที่พัก โรงแรม Duncheng Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
   
 • จางเย่-หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พิพิธภัณฑ์กานซู่-สะพานเหล็กจงซาน-ลานกังหันน้ำ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าหลานโจว
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองจางเย่ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองหลานโจว
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนรถไฟ
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กานซู่ (ปิดวันจันทร์ – หากกรุ๊ปเดินทางตรงกับวันจันทร์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเขาป๋ายถ่า) แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางตะวันตกได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านชม สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกของแม่น้ำเหลือง “หวงเหอตี้อี้เฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907 จากนั้นนำท่านชม ลานกังน้ำโบราณ สร้างขึ้นเมื่อปี 1994 ในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในแถบแม่น้ำเหลือง ในเมืองหลานโจว และนำท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ชิง มีรูปปั้นแกะสลักเป็นรูปสตรีผู้เป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกที่อิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองลูกเป็นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็นสัญลักษณ์เปรียบแม่น้ำหวงเหอเหมือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยล้านคนประดุจลูกมานานนับเป็นพันๆ ปี จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าหลานโจว ตามอัธยาศัย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง
  ที่พัก โรงแรม Ruiling International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
   
 • หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-(3U8061:11.05-12.40)-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินจิงหลี่
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลานโจว
  11.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองหลานโจว โดยเที่ยวบินที่ 3U8061
  12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ และนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดีมีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  อาหารสมุนไพร
  ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  (โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์ จัดโดยสายการบิน)
   
 • เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
  14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 
  16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท

 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง