บัตรบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ 9/11 (9/11 Memorial Museum) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

บัตรบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ 9/11 (9/11 Memorial Museum) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

บัตรบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ 9/11

 นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา

พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 11 กันยายนเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์ในนครนิวยอร์กที่ระลึกถึงการโจมตีในวันที่ 11 กันยายน 2544 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายและศูนย์การค้า World Trade Center ของปีพ. ศ. 2536 ซึ่งฆ่าหก

  • ไม่สามารถยกเลิกได้
  • สามารถแสดงบัตรที่พิมพ์มาได้
  • เวลาเปิดทำการ

    9:00 ถึง 21:00 180 Greenwich St, New York, NY 10007, USA