ส่วนลดบัตรขึ้นชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ลอนดอน อังกฤษ

บัตรขึ้นชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย

 ลอนดอน, อังกฤษ

London Eye เป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์บนฝั่ง South of the River Thames ในลอนดอน ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2015 โฆษณานี้ถูกโฆษณาว่าเป็นภาพลักษณ์ของ Coca-Cola London Eye โครงสร้างมีความสูง 443 ฟุตและล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 394 ฟุต