ส่วนลดคอร์สตรวจสุขภาพแบบอีพีเจเนติกส์ (Epigenetic wellness check up) กรุงเทพ ไทย

คอร์สตรวจสุขภาพแบบอีพีเจเนติกส์

 กรุงเทพ, ไทย

รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นอยู่กับ epigenetics ส่วนบุคคลจากรูขุมขน รายงานถูกสร้างขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 15 นาทีและสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและการเลือกวิถีชีวิตได้ทันที