บัตรทัวร์อยุธยาพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน โดยGrand Pearl Cruise (Daily Ayutthaya Tour + Lunch (by Grand Pearl Cruise)) อยุธยา ไทย

บัตรทัวร์อยุธยาพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน โดยGrand Pearl Cruise (Daily Ayutthaya Tour + Lunch (by Grand Pearl Cruise)) อยุธยา ไทย

บัตรทัวร์อยุธยาพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน โดยGrand Pearl Cruise

 อยุธยา, ไทย

พระราชวังและวัดของอยุธยาไม่เคยสร้างความสยดสยองและความเคารพนับถือท่ามกลางผู้ที่ก้าวขึ้นไปบนพื้นที่ของตน มองเห็นสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองที่รื้อค้นนี้ไม่อาจช่วยได้ แต่จินตนาการถึงความงดงามที่เคยครองเส้นขอบฟ้าของเมืองหลวงเก่านี้ ปัจจุบันเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโกกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีการค้าขายและเป็นเมืองหลวงของประเทศมานานกว่า 400 ปี

  • ไม่สามารถยกเลิกได้
  • สามารถแสดงบัตรที่พิมพ์มาได้
  • เวลาเปิดทำการ

    ทัวร์เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 16.00 น.