ส่วนลดทัวร์ชมเมืองมะนิลา (Manila City Tour) มะนิลา ฟิลิปปินส์

ทัวร์ชมเมืองมะนิลา

 มะนิลา, ฟิลิปปินส์

เที่ยวชมเมืองมะนิลาในอดีตและปัจจุบันรวมถึงเมืองเก่ามะนิลาสุสานและอนุสรณ์อเมริกันประวัติศาสตร์ Intramuros และเมืองหลวงที่คึกคักของมาคาติ - ดูประวัติความเป็นมาของฟิลิปปินส์โดยไปที่กรุงมะนิลาในอดีตและปัจจุบัน - ขับรถไปตามถนน Roxas Boulevard อันงดงามไปยัง เมืองเก่าของกรุงมะนิลา - เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสเปนที่อุดมไปด้วยซากปรักหักพังของโบสถ์และอนุสาวรีย์อื่น ๆ ในยุคของสเปน