ส่วนลดทัวร์มาเก๊า นั่งรถบัสเปิดประทุน (Macau Open Top Bus) มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า นั่งรถบัสเปิดประทุน

 มาเก๊า, มาเก๊า

มาเก๊า Open Top Bus