ส่วนลดบัตรเข้าชมการทำเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่น ในนาโกย่า (Hands on experience of Japanese ceramic in Nagoya) นาโกย่า ญี่ปุ่น

บัตรเข้าชมการทำเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่น ในนาโกย่า

 นาโกย่า, ญี่ปุ่น

คุณต้องการที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมศิลปะญี่ปุ่น? ประสบการณ์ในการทำเซรามิคแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง!