ส่วนลดบัตรเข้าชมการแข่งขันมวยปล้ำซูโม่ ในนาโกย่า (Get Tickets for the Sumo Wrestling Tournament in Nagoya) นาโกย่า ญี่ปุ่น

บัตรเข้าชมการแข่งขันมวยปล้ำซูโม่ ในนาโกย่า

 นาโกย่า, ญี่ปุ่น

รับบัตรเข้าชมการแข่งขันมวยปล้ำซูโม่ที่มีชื่อเสียงในนาโกย่า! การแข่งขันซูโม่แห่งชาติจัดขึ้นเพียง 6 ครั้งต่อปีและตั๋วขายหมดเร็วดังนั้นโปรดจองตั๋วล่วงหน้า!