ส่วนลดบัตรเข้าร่วมการทำอาหารพื้นเมืองของนาโกย่า พร้อมซุปมิโซะสีแดง (Enjoy cooking unique Nagoya food with red miso!) นาโกย่า ญี่ปุ่น

บัตรเข้าร่วมการทำอาหารพื้นเมืองของนาโกย่า พร้อมซุปมิโซะสีแดง

 นาโกย่า, ญี่ปุ่น

อาหารนาโกย่าเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งมักใช้มิโซะสีแดง ใช้เวลาในการทำมิโซะสีขาวตามปกติ 6 เดือน แต่ต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการทำมิโซะสีแดง นั่นเป็นเพราะสีเข้มขึ้น miso มีรสเค็มและอร่อย