โปรโมชั่น | Special Privilege for True Customers

Special Privilege for True Customers

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า  true  

รับรหัสส่วนลด สูงสุด 8%*
เมื่อจองรถเช่าที่เลือกได้กว่า 50,000 แห่งทั่วโลก

ที่ TraveliGo.com

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• รับส่วนลด 8% สำหรับลูกค้า Truemove เมื่อทำการจองรถเช่าทั่วโลกแล้วชำระเงินผ่านเว็บไซต์ th.traveligo.com/cars โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2566 โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลด (Promotion Code) ที่ถูกต้องแล้ว
• ยอดการจองขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อ 1 รายการจอง 
• ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
• กรุณาทำการจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ th.traveligo.com/cars
• รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด 3,000 สิทธิตลอดโครงการในระยะเวลาที่กำหนด
• สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
• การจองตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
• True ไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรง 
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo และ True เป็นที่สิ้นสุด
 
 
True / TraveliGo  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด (Promotion Code & Conditions)
ผู้สนับสนุน
โปรโมชันนี้ดำเนินการโดย Search Engine Optimization Co., Ltd. 
หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 11/06420, IATA BSP เลขที่ 35308932 ("ผู้สนับสนุน")
การจองที่ตรงตามเงื่อนไข: ส่วนลดจากรหัสส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับรถเช่าภายในประเทศ ตามราคาที่ปรากฏของ TraveliGo สำหรับการจองทางออนไลน์ผ่าน th.traveligo.com/cars รหัสส่วนลดสามารถนำไปเป็นส่วนลดได้โดยสมาชิก True เท่านั้น
มูลค่าของรหัสส่วนลด: 8% ต่อ 1 รายการจอง ต่อ 1 รายการจอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับการใช้รหัสส่วนลด: 1,000 บาท
จอง: วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
เดินทาง: ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @Central Westgate โทร.+66 (0)2 005 3232
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com
LINE ChatBot @TraveliGo