โปรโมชั่น | Special Privilege for True Customers

โปรโมชั่น | Special Privilege for True Customers

Special Privilege for True Customers

Special Privilege for 
 true  Customers

รับรหัสส่วนลด สูงสุด 10%*
เมื่อจองที่พักหรือเที่ยวบินทุกเส้นทาง

ที่ TraveliGo.com

 
รับรหัสส่วนลดโรงแรม
กด *878*142731# (Free ค่าบริการ) 
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าทรู เมื่อทำการจองโรงแรมที่ใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/true/hotels โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลด (Promotion Code) ที่ถูกต้องแล้ว
• จองขั้นต่ำ 2,000 บาท ส่วนลดที่ได้สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อ 1 รายการจอง
• รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อเดือนในระยะเวลาที่กำหนด
• ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
• กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/true/hotels
• สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
• การจองห้องพักเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
• ทรูไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo และทรูเป็นที่สิ้นสุด
 
 
รับรหัสส่วนลดตั๋วเครื่องบิน
กด *878*142739# (Free ค่าบริการ) 
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• รับส่วนลด 200 บาท สำหรับลูกค้า True เมื่อทำการจองเที่ยวบินใดก็ได้ทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ แล้วชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/true โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลด (Promotion Code) ที่ถูกต้องแล้ว
• ยอดการจองขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อ 1 รายการจอง
• ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
• กรุณาทำการจองเที่ยวบินล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/true
• รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อเดือน ในระยะเวลาที่กำหนด
• สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
• การจองตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
• True ไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรง 
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo และ True เป็นที่สิ้นสุด
 
This promotion is conducted by Search Engine Optimization Co., Ltd. 
TAT Travel License No. 11/06420, IATA BSP ID: 35308932 (“Supporter")

พิเศษ!
   จองถูกกว่าด้วยแอปพลิเคชั่น TraveliGo
   ทุกเที่ยวบิน ทุกที่นั่ง!
   ติดตั้งฟรี!
   Android  bit.ly/2NqGKK0
   iOS  apple.co/2MQlSux
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @Central World โทร. +66 (0)2 103 1539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com
LINE ChatBot @TraveliGo