โปรโมชั่น | NokAir Love Flight Love Trip

NokAir Love Flight Love Trip

 NokAir  Love Flight Love Trip
 
บินสุขใจ ไหว้พระขอพร
ช่วงเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลาเดินทาง : 9 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562
ที่ TraveliGo.com เท่านั้น
 
•   เที่ยวบินภายในประเทศ เริ่มต้น 726 บาท
•   เที่ยวบินระหว่างประเทศ เริ่มต้น 1,249 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด
 
 
 
สำหรับตั๋วประเภท Economy class
•   ราคาเริ่มต้นที่ 726 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กระบี่ ระนอง ตรัง ขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร นครพนม เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่
•   ราคาเริ่มต้นที่ 1,249 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง แพร่ ลำปาง แม่สอด เชียงใหม่-อุดรธานี ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์
 
สำหรับตั๋วประเภท Economy class พร้อมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง 1 ใบ
•   ราคาเริ่มต้นที่ 1,040 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กระบี่ ระนอง ตรัง ขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร นครพนม เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่
•   ราคาเริ่มต้นที่ 1,562 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง แพร่ ลำปาง แม่สอด และ เชียงใหม่-อุดรธานี
•   ราคาเริ่มต้นที่ 1,771 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์
 
Terms and Conditions :
•   สำรองที่นั่งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
•   สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562
•   สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
•   ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
•   ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
•   สำหรับตั๋วประเภท Economy class พร้อมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง 1 ใบ 15 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางในประเทศ และ 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
•   สำหรับเส้นทางต่อรถ และเส้นทางต่อเรือ จะได้รับราคาพิเศษเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
•   จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน
•   เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
•   การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
•   สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
•   เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินนกแอร์ 
•   ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
พิเศษ!
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูกกว่า ผ่าน TraveliGo Application
ลดทุกเที่ยวบิน ทุกที่นั่ง ทุกสายการบิน!
โหลดฟรีเลย!
Android  bit.ly/2NqGKK0
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. 02-1871008
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-1031539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com