โปรโมชั่น | Air Asia Chinese New Year Trip 2019

Air Asia Chinese New Year Trip 2019

 Air Asia  Chinese New Year Trip 2019
 
ช่วงเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562
ที่ TraveliGo.com เท่านั้นนะจ๊ะ
 
•   บินภายในประเทศ   ราคาเริ่มต้น   490 บาท
•   บินระหว่างประเทศ  ราคาเริ่มต้น   1,090 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด
 
เงื่อนไขที่กำหนด : 
•   ช่วงเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562
•   ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562
•   ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
•   โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
•   สำหรับเส้นทางต่อรถ และเส้นทางต่อเรือ จะได้รับราคาพิเศษเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
•   จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน
•   เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
•   สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
•   เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบิน
•   ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
พิเศษ!
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูกกว่า ผ่าน TraveliGo Application
ลดทุกเที่ยวบิน ทุกที่นั่ง ทุกสายการบิน!
โหลดฟรีเลย! ทั้ง Android และ iOS
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. 02-1871008
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 โทร. 02-1031539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com