โปรโมชั่นจองโรงแรม ที่พัก ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี