Flight from Bangkok to New York (Return Ticket) with Emirates Before 23 Jan 2022

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ นิวยอร์ก ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ชั้นธุรกิจ จากกรุงเทพไปนิวยอร์ก

  • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นธุรกิจ จากกรุงเทพไปนิวยอร์ก BKK-JFK (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอมิเรตส์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 04 มกราคม 2565 - 23 มกราคม 2565
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 04 มกราคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน