ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอสแองเจลิส(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ อายุตั๋ว 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ลอสแองเจลิส BKK-LAX เริ่มต้น 24000 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปลอสแองเจลิส

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ลอสเแองเจลิส BKK-LAX (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์
  • อายุตั๋ว 3 เดือน
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2019
  • ออกเดินทางก่อน 08 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน