ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอส แอนเจอลิส(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์ไลน์ สิ้นสุด 25 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ลอส แอนเจอลิส ราคา 1,067 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปลอส แอนเจอลิส
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอส แอนเจอลิส BKK-LAX (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินออล นิปปอน
  • ออกตั๋วก่อน 25 มีนาคม พศ.2564
  • ออกเดินทางก่อน 18 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 พฤษภาคม 2564
  • อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน นับจากวันเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 3,000 บาท ไม่รวมค่าส่วนต่างราคาของบัตรโดยสาร (ถ้ามี)
  • ไม่สามารถรีฟันด์ได้ทุกกรณี
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง