โปรตั๋วเครื่องบินคาเธ่ย์แปซิฟิคจากกรุงเทพไปมาดริด (ตั๋วไปกลับ) ถูกที่สุด 25000 บาท โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินคาเธ่ย์แปซิฟิคจากกรุงเทพไปมาดริด (ตั๋วไปกลับ) ถูกที่สุด 25000 บาท โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินคาเธ่ย์แปซิฟิค กรุงเทพ-มาดริด BKK-MAD ถูกที่สุด 25000 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปมาดริด

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-มาดริด BKK-MAD (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ หรือ อัพเกรดได้
  • เปลี่ยนวันเดินทางได้ เสียค่าธรรมเนียม 5000 บาท
  • ออกตั๋วตั้งแต่  30 มิถุนายน 2562
  • เดินทางตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2562 -  29 กันยายน 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน