ตั๋วเครื่องบินไทย จากกรุงเทพไปปารีส (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปารีส ราคา 713 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปปารีส

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปปารีส BKK-CDG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย 
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 13 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 13 ตุลาคม 2564 - 26 มีนาคม 2565
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง