โปรตั๋วเครื่องบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส กรุงเทพ-โฮจิมินห์ DMK-SGN (ตั๋วเที่ยวเดียว) เริ่มต้น 1589 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส กรุงเทพ-โฮจิมินห์ DMK-SGN (ตั๋วเที่ยวเดียว)  เริ่มต้น 1589 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว โปรตั๋วเครื่องบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส กรุงเทพ-โฮจิมินห์ DMK-SGN เริ่มต้น 1589 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 ราคา 0 USD

  • เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปโฮจิมินห์

    • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-โฮจิมินห์ DMK-SGN (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส
    • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2562
    • ออกเดินทางระหว่าง 23 พฤษภาคม 2562 -  30 กันยายน 2562
    • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน