ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปภูเก็ต (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ภูเก็ต BKK-HKT เริ่มต้น 3000 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปภูเก็ต

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปภูเก็ต BKK-HKT  (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์
  • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ,วันเดินทางและเที่ยวบินหรือขอคืนเงินได้
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2562
  • เริ่มเดินทางระหว่าง 22 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มีนาคม 2562  
  • ได้รับไมล์สะสมปกติ
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน