ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-กระบี่ DMK-KBV เริ่มต้น 999 บาท สิ้นสุด 30 มกราคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กระบี่ ราคา 34 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปกระบี่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-กระบี่ DMK-KBV (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 มกราคม 2564
  • ออกเดินก่อน 07 มกราคม 2564 - 30 มีนาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง