ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่,ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ ราคาถูก สิ้นสุด 20 กุมภาพันธ์ 2562

ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่,ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ ราคาถูก สิ้นสุด 20 กุมภาพันธ์ 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX เริ่มต้น 632 บาท สิ้นสุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 20 กุมภาพันธ์ 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 31 มกราคม 2562 - 20 พฤษาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน