ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX ถูกที่สุด 3200 บาท สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

 • เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ BKK-CNX (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน 
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ หรือ อัพเกรดได้
  • เปลี่ยนวันเดินทางมีค่าใช้จ่าย 500/ท่าน
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2561
  • เดินทางก่อน 01 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน